Duurzaamheid

“Bij VBI zijn we vastbesloten om het voortouw te nemen in de duurzame verandering van onze sector. Met als doel om in 2050, of eerder wanneer mogelijk, klimaatneutraal te zijn!”

Lange levensduur en flexibel comfort

Een duurzaam gebouw is een gebouw dat kan worden aangepast aan de behoeften van de mensen die er wonen of werken. Want als een gebouw langdurig in gebruik is, gaan we duurzaam om met de grondstoffen en de energie die nodig waren voor de bouw. Circulaire gebouwen gaan uiteraard nog verder dan de eerste gebruiksfase. Ook in demontage en hoogwaardig hergebruik van bouwdelen wordt in het ontwerp al voorzien.

Samen onderweg naar klimaatneutraal!

Lees meer over onze ambitie in onze duurzaamheidsbrochure ‘VBI onderweg naar klimaatneutraal’

Onze duurzame stappen

Er zijn meerdere wegen en methoden om zowel op korte als lange termijn te verduurzamen. VBI maakt op beide termijnen grote stappen in het verminderen van de klimaatimpact van haar producten. We doen dit met een brede benadering. Met o.a. receptoptimalisatie, slim en hybride ontwerpen, industriële productie, recycling van retourgenomen materiaal en zelfs door hergebruik van complete elementen.

Samenwerken aan een beter milieu

Een duurzame toekomst vereist nauwe samenwerking. VBI zet zich actief in door niet alleen te ondersteunen, maar ook initiatieven te starten en deel te nemen aan belangrijke projecten. Onze betrokkenheid strekt zich uit tot de Green Deal ‘Verduurzaming Betonketen’, het Betonakkoord en het Lente Akkoord 2.0. Bovendien slaan we de handen ineen met vooraanstaande partners zoals ASCEM en TNO om samen te werken aan innovatieve oplossingen, waaronder duurzamere bindmiddelen en het realiseren van emissieloos bouwen.

Samen streven we naar concrete resultaten die niet alleen onze sector, maar ook de planeet ten goede komen.

Verder in gesprek?

VBI is voortdurend in gesprek over de thema’s van nu. Meepraten over duurzaamheid? Bel dan met Thies van der Wal.