VBI GreenScore

VBI GreenScore is ontwikkeld om duurzaam ontwerpen in de schijnwerpers te zetten én te belonen. VBI GreenScore kent drie verschillende ontwerpniveaus. Deze niveaus hebben een grote impact op circulariteit en het verlagen van CO₂-emissies.

Design for Flexibility / Met het oog op aanpasbaarheid
Een duurzaam gebouw kenmerkt zich allereerst door een lange levensduur. Bruikbaar en functioneel over een lange tijd betekent dat het gebouw flexibel aanpasbaar is aan de veranderende eisen van de toekomst. De vijf factoren: vrij indeelbare ruimte, grote overspanningen, plafondhoogte, draagvermogen en de gevel bepalen voor een groot deel of een gebouw een functieverandering mogelijk maakt. Het ontwerp is dus altijd een belangrijk startpunt. Door langer gebruik te maken van bestaande gebouwen wordt de behoefte aan nieuwe grondstoffen verminderd.

1. Vrij Indeelbare Ruimte: Een gebouw ontwerpen zodat de ruimten gemakkelijk heringedeeld kunnen worden om aan nieuwe eisen of doeleinden te voldoen.

2. Overspanningen: De bouwstructuur is voldoende flexibel om grote ruimtes te kunnen overspannen, wat toekomstige herindelingen makkelijk maakt.

3. Plafondhoogte: Extra plafondhoogte biedt meer ruimte voor verschillende toepassingen en technologieën, waardoor het gebouw veelzijdiger wordt.

4. Draagvermogen: Een sterk draagvermogen is essentieel voor de veelzijdigheid van een gebouw, zodat het verschillende functies kan ondersteunen.

5. De Gevel: De gevel moet zowel esthetisch als functioneel aanpasbaar zijn aan veranderende eisen en stijlen.

Design for Reassembly / Met het oog op remontage
Gebouwen zo ontwerpen dat de draagstructuren aan het eind van de levensduur van een gebouw remontabel zijn, biedt kansen voor hergebruik van de vloerelementen in nieuwe gebouwen.

Bij remontabel ontwerpen staat het minimaliseren van materiaalgebruik centraal. Remontabel ontwerpen en bouwen biedt een praktische weg naar CO₂ reductie. Niet alleen door gebruik te maken van holle vloerelementen. Maar ook door het weglaten of verminderen van druklagen en dekvloeren. Daarmee wordt een grote hoeveelheid grondstoffen, materiaal en dus ook CO₂ bespaard. Zowel direct als bij toekomstige projecten, want bij hergebruik van complete bouwelementen hoeven geen nieuwe elementen geproduceerd te worden. Daarmee krijgt de draagconstructie ook een economisch interessante toekomstwaarde voor gebouweigenaren.

Design for Recycling / Met het oog op hergebruik
VBI biedt de verwerking van secundaire grondstoffen en betongranulaat voor projecten op basis van de VBI Greenscore-methodiek aan. Daarmee verklaart VBI dat het projectvolume exclusief wordt gereserveerd in het contingent van het totale jaarlijkse volume secundaire grondstoffen en betongranulaat dat VBI verwerkt.

Het bewijs vindt plaats middels een jaarlijks door een geaccrediteerde instantie gecontroleerde grondstoffenbalans. Het grondstoffenverslag wordt op basis van de goedgekeurde jaarrekening samengesteld. Hiermee is de verwerking en bewijsvoering op procesniveau geborgd en garandeert VBI de toewijzing aan specifieke projecten. De VBI-Greenscore-systematiek bevordert het opschalen van hoogwaardig hergebruik van grondstoffen. VBI noemt dit Design for Recycling.

GreenScore certificaat

Nederlandse bouwprojecten die hoog scoren in duurzaamheid op procesniveau en in opschaalbare circulariteit beloont VBI met een GreenScore certificaat.

Bouwprojecten kunnen op elk van de drie GreenScore-ontwerpniveaus Flexibility, Reassembly en Recycling een score behalen voor de mate van duurzaamheid. Circulaire projecten worden afhankelijk van het aantal scores gewaardeerd met een GreenScore Certificaat Bronze, Silver of Gold.

VBI GreenScore certificaten worden dus toegekend aan projecten die substantieel bijdragen aan vastgoed met toekomstwaarde, hergebruik van grondstoffen en reductie van CO₂ emissie. Het doel van het GreenScore Certificaat is het betreffende project in de schijnwerpers zetten en daarmee andere inspireren om dit duurzame voorbeeld te volgen.