Toonaangevende bouwprojecten ontvangen VBI GreenScore-certificaat

Tijdens Building Holland lanceerde VBI de GreenScore-systematiek en werden tegelijkertijd de eerste VBI GreenScore-certificaten uitgereikt aan actuele Nederlandse bouwprojecten die hoog scoren in duurzaamheid op procesniveau en in opschaalbare circulariteit. De winnende projecten vielen in de prijzen GOLD, SILVER en BRONZE. Sara Vellenga-Persoon van LBP Sight, Mantijn van Leeuwen van NIBE en Edwin van Noort, DGBC, drie stakeholders van dit duurzaamheidsinitiatief van VBI, reikten de certificaten uit op de stand van VBI.

Volgens Sara Vellenga-Persoon draagt de GreenScore-systematiek essentieel bij aan het halen van de duurzaamheidsambities. “Het is VBI gelukt om met hun milieuvisie en -missie nieuwe business te creëren, die ervoor zorgt dat de bouwsector anders gaat bouwen. De noodzaak is er en de markt vraagt erom”, zegt Vellenga-Persoon.

Opschaalbaarheid van circulariteit

De GreenScore-systematiek kent drie verschillende ontwerpniveaus toe aan de certificaten. Het VBI GreenScore Certificaat voor Design for Recycling is specifiek bedoeld om hergebruik van grondstoffen te beoordelen op procesniveau. Het certificaat bewijst dat secundaire en CO2-arme grondstoffen die aan een project zijn toegewezen, voortkomen uit het totale volume dat VBI jaarlijks in hun productieproces toepast. Met de niveaus Design for Reassembly en Design for Flexibility wil VBI toekomstig hergebruik op gebouw- en elementniveau bij opdrachtgevers bevorderen. VBI treedt hierbij op als kennispartner bij ontwerprichtlijnen en detailleringen. “Met het GreenScore-certificaat wordt circulair bouwen opschaalbaar en industrieel”, zegt Peter Musters, adviseur bouwconcepten bij VBI. “De hele betonbranche kan gebruik maken van deze GreenScore-systematiek. De kennis die hieruit voortkomt, wordt gedeeld met andere partijen in de bouwsector. Hiermee wordt invulling gegeven aan de steeds strengere duurzaamheidseisen van opdrachtgevers en certificerende instanties”, geeft Musters aan.

Flexibel gebouw verlaagt jaarlijkse milieulast

Schröder Vastgoed ontwikkelde het gebouw van Sensata Technologies in Hengelo. “Wij zijn heel blij met dit certificaat”, zegt Gerard Schröder. “Om circulair te kunnen denken, mag een gebouw niet verdwijnen als puin of asfalt, wanneer het ooit in de weg zal staan. Ik zie dat deze trend steeds belangrijker wordt in de Nederlandse bouwbranche. Met de GreenScore-systematiek laat VBI zien dat zij meedenken in het samenstellen van het constructieve deel van het gebouw”, zegt Schröder. Pim Peters van IMd Raadgevende Ingenieurs nam het certificaat voor het Appartementencomplex UpMountain in ontvangst. “De uitvraag voor dit gebouw was om op een parkeergarage een woongebouw te zetten”, legt Peters uit. “We hebben voor de VBI-vloerplaten gekozen om een hoge mate aan flexibiliteit te kunnen waarborgen. De appartementen kunnen aangepast en samengevoegd worden naar de wens van de bewoner. Een flexibel gebouw is een duurzaam gebouw omdat het zijn eigen levensduur opbrengt en daarmee de milieulast per jaar verlaagt. Dit zijn grote voordelen ten opzichte van de meeste traditionele bouwsystemen”, zegt Peters. Architecten Esther Mastenbroek en Jeroen Haverkate van Beltman Architecten namen het certificaat in ontvangst voor het appartementencomplex Markant in Wierden van woningcorporatie Reggewoon. Zij zien dit certificaat als een erkenning voor het gebouw dat zij ontwierpen. “Het inspireert ons om verder te gaan op het gebied van flexibel en duurzaam bouwen”, zegt Haverkate. Mastenbroek voegt hieraan toe: “Dit certificaat zal andere opdrachtgevers, met name woningcorporaties stimuleren om op deze manier naar hun vastgoed te kijken en de opgave anders aan te pakken!”

Overzicht van verstrekte certificaten:

Project GreenScore Ontvanger
Appartementencomplex Up Mountain,
Amstelveen
BRONZE,
Design for Flexibility
Pim Peters,
IMd Raadgevende Ingenieurs
Unilever Global Foods Innovation Centre,
Wageningen
SILVER,
Design for Recycling & Design for Flexibility
Philip Dam,
Dura Vermeer
Wonen boven de Hoven,
Delft
BRONZE,
Design for Flexibility
Maarten Peels,
Stabiel Management
Appartementencomplex Markant,
Wierden
BRONZE,
Design for Flexibility
Esther Mastenbroek en Jeroen Haverkate,
Beltman Architecten
Saxion Hogeschool,
Apeldoorn
SILVER,
Design for Reassembly & Design for Flexibility
Ronald Wenting,
ABT
Peter Roelvink,
IAA Architecten
Kantoor- en Laboratoriumgebouw Sensata Technologies,
Hengelo
GOLD,
Design for Flexibility en Design for Recycling + Exemplary Performance vanwege de bijzondere prestatie van de toepassing van duurzaam beton en voor uitmuntend opdrachtgeverschap
Gerard Schröder,
Schröder Vastgoed
ABC Square Schiphol Trade Park,
Schiphol
BRONZE,
Design for Recycling.
Xander van Hoof,
Delta Development
Erik Achterberg,
Systabo Turn-Key Bouw