Veiligheid

Bouwen met prefab-bouwdelen is op zichzelf al veiligheidsverhogend.

Veiligheid heeft als belangrijke pijlers:

  • Effectieve communicatie / instructie
  • Een opgeruimde werkplek / bouwplaats
  • Zo min mogelijk hinder en verplaatsingen van materiaal
  • Goede veiligheidscultuur en hulpmiddelen

Minder handen en minder handelingen

Werken met prefab-producten draagt vergt nu eenmaal minder arbeid en afstemming op de bouwplaats. Ook is de handling eenvoudiger en overzichtelijker. Binnen VBI heeft veiligheid een vanzelfsprekende prioriteit bij alle activiteiten. We hanteren strenge veiligheidsnormen in de eigen handlingcyclus van onze producten en ondersteunen op tal van terreinen veilig werken gedurende het daaropvolgende proces.

Verwerkingshandleidingen

De mensen op de bouwplaats ondersteunen wij in hun veiligheid door heldere verwerkingshandleidingen beschikbaar te stellen.

Montageplannen

We bieden goed uitgewerkte legplannen aan zodat voor iedereen duidelijk is welke bestemming de geleverde onderdelen hebben.

Hijsmarkering

Vanuit veiligheid bezien is een goed evenwicht tijdens het hijsen/monteren belangrijk. Daarom berekenen wij van te voren waar de vloerenklem moet aangrijpen op de zijkant van de vloerplaat. Immers als er enkele grotere sparingen in een element zitten kan het evenwichtspunt een flink stuk uit het midden van de plaat komen te liggen.

Hijsmiddelen

VBI vat haar taak in het vergroten van veiligheid breed op. Bezoekt u een willekeurige bouwplaats dan is de kans groot dat u daar door VBI ontwikkelde veilige hijsmiddelen aantreft. Via ons dochterbedrijf Leenstra wordt een breed gamma aan veiligheidsmiddelen aangeboden voor tal van bouwproducten.

Valbeveiliging

Veilig hijsen is niet automatisch veilig werken. Vandaar dat ons dochterbedrijf Leenstra ook persoonlijke veiligheidsmiddelen in haar assortiment heeft.

Op de website van Leenstra vindt u meer informatie over de gecertificeerde hijsmiddelen en persoonlijke veiligheid.

StaVast

VBI biedt de mogelijkheid om al fabrieksmatig veiligheidsparingen in de vloerelementen op te nemen. Deze sparingen dienen als verankeringpunt voor de veiligheidslijnen van de montagemedewerkers.

Het product StaVast is een ontwikkeling tussen VBI, Leenstra en Mennens. Het pistoolanker dat hiervoor is ontwikkeld kunt u via Mennens verkrijgen.

The floor is yours

VBI is voortdurend in gesprek over de thema’s van nu. Wilt u meepraten over veiligheid? Bel dan met Hilbert Rinsma.

Neem contact met ons op

Hilbert Rinsma

Stuur mij een bericht

+31 (0)26 379 79 79

+31 (0)26 379 79 79

Bel voor een afspraak