Privacybeleid

VBI respecteert uw privacy

Deze website heeft enkel tot doel om u te informeren over ons bedrijf en onze producten en om u te helpen onze producten en oplossingen succesvol toe te passen. Verzamelen van privacygevoelige gegevens is geen doel op zichzelf maar soms onvermijdelijk.  ​In deze privacyverklaring leggen wij u uit wat wij met via onze website verkregen gegevens doen.

Website VBI.nl
Onze website verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Eventuele analyse van deze data vindt plaats op een hoger aggregatieniveau. Het is dus niet herleidbaar naar een individuele gebruiker.
Zie voor meer informatie Cookiebeleid.

Als u een account aanmaakt op website VBI-techniek.nl
Op de website waar u zich nu bevindt staan ook verwijzingen naar onze technische website.
Daarbinnen is het mogelijk om een persoonlijk account aan te maken. Na inloggen kunt u de output van de geboden softwareprogramma’s opslaan en muteren. De informatie die u op deze wijze met ons deelt is in beginsel bedoeld voor uw eigen gebruiksgemak. Wij zullen enkel contact met u opnemen als zich belangrijke wijzigingen voordoen die voor u als accounthouder relevant zijn.

Als u projecten opslaat binnen uw eigen omgeving (na inloggen) worden deze in beginsel gedurende minimaal een jaar na de laatste activiteit binnen het project voor u bewaard. Als langer dan een jaar geen activiteit binnen een account heeft plaatsgevonden behoudt VBI het recht om het account te sluiten. Als u projecten aanmaakt zonder deze op te slaan in uw eigen omgeving (dus zonder inloggen) bewaren wij uit serviceoverwegingen de informatie tot maximaal 90 dagen op onze server. Zodoende wordt dubbel werk voor u vermeden ingeval er tussentijds navraag bij een klant nodig is of er bijvoorbeeld een storing in het computernetwerk plaatsvindt.

Nieuwsbrief
Bezoekers hebben de gelegenheid om zich aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief.
De gegevens die u daarvoor opgeeft, zoals e-mailadressen gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan uitsluitend voor de nieuwsbrief.

Iedere nieuwsbrief bevat een hyperlink waarmee u uzelf kunt uitschrijven en/of uw gegevens kunt muteren.

Contact
Voor eventuele vragen of opmerkingen over zaken die uw privacy aangaan staan wij altijd open. Onze contactgegevens vindt u aan de onderzijde van iedere pagina op deze website.

Disclaimer
VBI heeft getracht deze site met de grootste zorg samen te stellen. Niettemin kan het voorkomen dat informatie op deze site niet geheel juist is of onvolledig. VBI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Onder informatie wordt verstaan alle informatie / software geboden op deze webpagina’s alsmede informatie / software op een website die gehyperlinked is via deze website.