Sponsoring

Als maatschappelijk betrokken partij ondersteunt VBI met raad, daad en financiën organisaties bij het verwezenlijken van hun doelstellingen. Wij streven naar een duidelijk verband tussen de activiteiten van organisaties die wij ondersteunen en onze bedrijfsmatige en maatschappelijke rol.

U kunt bijvoorbeeld denken aan het ondersteunen van een relevante activiteit binnen een technische studentenvereniging, het ter beschikking stellen van materialen of kleding voor een sportief event of sponsoring van initiatieven ter ondersteuning van natuur en milieu.

Gebruikelijk is dat als wij een partij ondersteunen er afspraken worden gemaakt over een ‘tegenprestatie’ die de aanvragers kunnen bieden. Voorbeelden hiervan zijn kennisuitwisseling, media-aandacht, toegang tot een event, beeldmateriaal, enzovoorts.

Wij beoordelen eventuele aanvragen altijd op navolgende aspecten:

  • Is er een logische binding vanuit de visie en maatschappelijke rol van VBI met het initiatief;
  • Zijn wij de meest logische partij om steun te verlenen;
  • Zijn er mogelijk conflicterende belangen;
  • Is de aanvragende partij een erkende partij met ‘een goede naam’;
  • Is er sprake van een reële tegenprestatie.

Als u vindt dat uw organisatie of initiatief steun van VBI verdient dan kunt u het formulier ‘aanvraag sponsoring door VBI’ opvragen via communicatie@vbi.nl.