Lean

Lean gaat uit van een heldere basisdefinitie: Alle activiteiten binnen een organisatie die rechtstreeks bijdragen aan dat waar de klant voor betaalt is waarde; al het overige is verspilling. De drie pijlers van Lean omvatten het terug dringen van verspilling, de reductie van variatie in processen en het verbeteren van de flexibiliteit.

Lean bouwen

Om de eigen interne processen efficiënter te maken en verspillingen terug te dringen, omarmen steeds meer aannemers de Lean bouwen gedachte. We zien dat men zich hierbij vooral concentreert op het reduceren van verspilling. Het optimaliseren van bedrijfs- en bouwprocessen vanuit de Lean-benadering levert naast tijd- en kostenreductie ook kwaliteitsverbetering op. In één keer goed is een devies waar óók VBI voor gaat.

VBI als Lean bouwen partner

VBI heeft een ruime ervaring in het toepassen van Lean Six Sigma trajecten in haar productieprocessen en in haar verkooporganisatie. Dit leidt ertoe dat wij anno heden met een focus op kostenbesparing én kwaliteitsverbetering onze producten kunnen blijven leveren zoals u dat van ons gewend bent of zelfs beter! Vandaag de dag worden wij in toenemende mate benaderd door onze afnemers om deel te nemen aan projecten op basis van ketenintegratie en/of Lean bouwen. Wij stellen onze kennis en ervaring daarin graag beschikbaar.

The floor is yours

VBI is voortdurend in gesprek over de thema’s van nu. Wilt u meepraten over Lean bouwen? Bel dan met Patrick Mallo.

Neem contact met ons op

Patrick Mallo

Stuur mij een bericht

+31 (0)26 379 79 79

+31 (0)26 379 79 79

Bel voor een afspraak