Toolbox meeting ‘Veilige montage kanaalplaatvloeren’

VBI Consolis heeft zich gecommitteerd aan veilig werken. Veilig voor haar werknemers én veilig voor degenen die werken met VBI producten. Veilig werken gaat hand-in-hand met actuele kennis van processen en procedures, juiste middelen en toepassing hiervan. Hiertoe houdt VBI toolbox meetings met eigen personeel.

VBI wil actief betrokken zijn in het succesvol en veilig toepassen van haar producten op de bouwplaats. Daartoe bieden wij de mogelijkheid om,  onder de noemer toolbox meetings,  op locatie bouwpersoneel bij te praten over de meest actuele stand van zaken.

Hierin kunnen wij nader ingaan op bijvoorbeeld  handling, opslag en verwerking van onze kanaalplaatvloeren. Of hoe mag er geopperd worden? En gebruik van vloerenklemmen.

Om de toolbox meetings optimaal te ondersteunen hebben wij recent een geheel vernieuwde presentatie opgesteld. Afgelopen woensdag 5 juni was Dura Vermeer de eerste voor wie deze presentatie werd gehouden.

René Bouwman, technisch adviseur: “Ik kom net terug van het project Nobelhorst in Almere waar de uitvoerder Carlo Pieterson en vier collega’s van hem een toolbox meeting gericht op veilig verwerken hebben gehad.” Dura Vermeer is ook zo’n partij die veiligheid hoog in het vaandel heeft. Dan is het fijn om met elkaar te sparren over de dagelijkse praktijk.”

Wilt u van gedachten wisselen over verwerkingszaken of een afspraak maken voor een toolbox meeting op uw locatie? Neem contact op met Hilbert Rinsma.