Feestelijke uitreiking VBI GreenScore-certificaten tijdens Building Holland

Tijdens het innovatie-event Building Holland werden voor de derde keer de VBI GreenScore-certificaten op feestelijke wijze uitgereikt aan actuele Nederlandse bouwprojecten. Het betreft projecten die in hoge mate bijgedragen hebben aan vastgoed met toekomstwaarde, het opschalen van hergebruik van grondstoffen, alsmede het reduceren van de totale CO2-emissie. Vorig jaar moesten de certificaten vanwege Corona online uitgereikt worden, nu konden Annet Neugebauer, Manager Commercie en Peter Musters, Adviseur Bouwconcepten de certificaten gelukkig weer fysiek uitreiken aan de winnaars op de stand van VBI.

In de bouw hebben de materialen die men gebruikt grote impact op mens en milieu. Hergebruik van materialen is beter dan vernietigen. Daarom is er steeds meer aandacht voor recycling van materialen, hergebruik van onderdelen van de bouwconstructie tot en met hergebruiken van het gebouw als geheel. VBI GreenScore certificaten worden toegekend aan projecten die substantieel bijdragen aan vastgoed met toekomstwaarde, hergebruik van grondstoffen en reductie van CO2 emissie.

Circulaire projecten gewaardeerd met een Silver score

Een van de GreenScore certificaten was bestemd voor het project Aeres in Almere. “Wat zo bijzonder is aan dit project, maar eigenlijk ook voor mij persoonlijk, is dat het eigenlijk geen gebouw is, een gebouw als in een stapeling van staal en beton, maar het is eigenlijk een grote educatieve beleving, een experience” zegt Arjan Strobos, projectleider bij JVZ Ingenieurs. “De architect heeft het ook ontworpen als een groene long die eigenlijk groen en educatie in het gebouw met elkaar verbindt. Het is veel meer dan een gebouw alleen”. “Het GreenScore certificaat betekent voor JVZ dat we de goede weg zijn ingeslagen. Het betekent dat we goed bezig zijn en is een erkenning voor het feit dat we duurzaamheid en circulariteit in de draagconstructie integreren. En we laten zien dat beton groen kan zijn”.

Een tweede GreenScore certificaat werd uitgereikt aan het project Plus Ultra Leiden, een ontwikkeling van Kadans Science Partner. Menno Rubbens van architectenbureau cepezed vertelt “Het bijzondere aan dit project is dat het een multi-tenant gebouw is, waar zowel laboratorium als kantoorfuncties in zitten. Het pand is flexibel indeelbaar en daardoor heel toekomst bestendig.” “Dit certificaat betekent voor cepezed een stukje erkenning en het is natuurlijk altijd fijn om te merken dat de ambities die we hier proberen waar te maken, gezien worden.”

Simon Hokke, werkvoorbereider bij Van Wijnen ontving het derde certificaat voor het project Upfield Wageningen. “De wensen van de opdrachtgever was een toekomstgericht gebouw ontwerpen met vrije indeelbaarheid. Circulariteit en duurzaamheid zijn in dit project toegepast door het gebruik van het BREEAM Outstanding Certificaat.”

Certificering op drie niveaus

De GreenScore-systematiek kent drie verschillende ontwerpniveaus toe aan de certificaten en bevordert het halen van duurzaamheidsambities.

  • Het VBI GreenScore Certificaat voor Design for Recycling is specifiek bedoeld om hergebruik van grondstoffen te beoordelen op procesniveau.
  • Met de niveaus Design for Reassembly en Design for Flexibility wil VBI toekomstig hergebruik op gebouw- en elementniveau bij opdrachtgevers bevorderen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de GreenScore-systematiek? Lees meer op de GreenScore pagina of neem contact op met Peter Musters.