GreenScore

Duurzaamheid kent meerdere gradaties: van recycling van materialen, via hergebruik van onderdelen van de bouwconstructie, tot aan hergebruik van het gebouw als geheel. Het samenspel tussen verschillende duurzaamheidsniveaus hebben we tastbaar gemaakt met de introductie van VBI GreenScore.

De VBI GreenScore-systematiek kent daarom drie verschillende ontwerpniveaus. Design for Flexibility, Design for Reassembly en Design for Recycling. Deze duurzaamheidsstappen hebben een groot hefboomeffect in het voorkomen van afval en het verlagen van CO2-emissie.

Design for Flexibility / Met het oog op aanpasbaarheid

Een duurzaam gebouw kenmerkt zich allereerst door een lange levensduur. Bruikbaar en functioneel over een lange tijd betekent dat het gebouw flexibel aanpasbaar moet zijn aan de veranderende eisen van de toekomst. De vijf factoren: vrij indeelbare ruimte, overspanningen, plafondhoogte, draagvermogen en de gevel bepalen voor een belangrijk deel of een gebouw een functieverandering mogelijk maakt. VBI noemt het ontwerpen van deze gebouwen met toekomstwaarde Design for Flexibility.

Design for Reassembly / Met het oog op Remontage

Gebouwen zodanig ontwerpen dat de draagstructuren aan het eind van de levensduur van een gebouw remontabel zijn, biedt kansen voor hergebruik van de vloerelementen in nieuwe gebouwen. De keuze voor remontabel ontwerpen en bouwen is uit oogpunt van waardebehoud en de lage milieulast een grote stap voorwaarts. VBI noemt dit Design for Reassembly.

Design for Recycling / Met het oog op hergebruik

VBI kan de verwerking van secundaire grondstoffen en betongranulaat aanbieden op basis van de VBI Greenscore-systematiek. VBI verklaart in het Greenscore-certificaat dat het projectvolume exclusief wordt gereserveerd in het contingent van het totale jaarlijkse volume dat VBI verwerkt.

Het bewijs van toepassing vindt plaats middels een jaarlijks door de accountant gecontroleerde grondstoffenbalans, welke wordt getoond in onze jaarverslagen. Het grondstoffenverslag wordt op basis van de goedgekeurde jaarrekening samengesteld. Hiermee is de verwerking en bewijsvoering op procesniveau geborgd en garandeert VBI de toewijzing aan specifieke projecten. VBI-Greenscore levert een substantiële bijdrage aan het opschalen van hoogwaardig hergebruik van grondstoffen. VBI noemt dit Design for Recycling.

Afhankelijk van het aantal hierboven genoemde ontwerpdesigns waarop het project scoort wordt het GreenScore certificaat Bronze, Silver of Gold behaald.

Meer weten?

Wilt je meer weten over de milieugerelateerde oplossingen die VBI kan bieden en hoe deze kunnen helpen om de milieudoelstellingen te realiseren? Bel dan met Peter Musters.

Uw adviseur voor dit product:

Peter Musters

Stuur mij een bericht

+31 (0)26 379 79 79

+31 (0)26 379 79 79

Bel voor een afspraak

Afspraak maken?
Neem contact op met een VBI adviseur.

Graag wil ik met VBI specialisten sparren over de mogelijkheden en voordelen van de VBI-oplossingen voor mijn bouwproces.

Contact met een adviseur