Uitreiking GreenScore Certificaten 2020

Voorafgaande aan het online KetenKracht event Duurzaamheid tijdens Building Holland Digital werden door Frans Reichardt, volledig coronaproof, de GreenScore certificaten 2020 uitgereikt.

Binnen de, door VBI in 2019 gelanceerde, GreenScore-systematiek wordt de borging van hergebruik van grondstoffen verlegd van project- naar procesniveau. Hierdoor is hergebruik jaarlijks op te schalen en loopt GreenScore voor op de ambities van de overheid én de afspraken die in het Betonakkoord gemaakt zijn. De systematiek kent drie verschillende ontwerpniveaus:

  • Design for Flexibility, met als uitgangspunt flexibel aanpasbare gebouwen.
  • Design for Reassembly, met als uitgangspunt dat draagstructuren zo worden ontworpen dat gebouwonderdelen later eenvoudig opnieuw kunnen worden gebruikt.
  • Design for Recycling, met als uitgangspunt spaarzaam materiaalgebruik en hergebruik van grondstoffen.

Certificering

Bouwprojecten kunnen op elk van de drie GreenScore-ontwerpniveaus Flexibility, Reassembly en Recycling een score behalen voor de mate van duurzaamheid. Circulaire projecten worden afhankelijk van het aantal scores gewaardeerd met een GreenScore Certificaat Bronze, Silver of Gold.

Toekenning 2020

Dit jaar ging Het Silver certificaat naar het hoofdkantoor van ING te Amsterdam. Het project scoorde zowel op Design for Recycling als Design for Flexibility.

Voor zowel Remkes Vriesopslag in Epe als kantoor Lomans te Capelle a/d IJssel als de huisvesting van Heembouw te Berkel en Rodenwijs was er het certificaat Bronze. Zij behaalden allen dit certificaat op basis van Design for Recycling.

Compilatie van de uitreiking