Terugblik KetenKracht Online Event: Duurzaamheid

Van uitstel kwam zeker geen afstel al veranderde het KetenKracht Event Duurzaamheid wel van opzet: van een live event naar een online event. Iets waar we een paar maanden geleden nog aan moesten wennen maar wat inmiddels ingeburgerd lijkt te zijn in onze manier van werken. Met vaste moderator Frans Reichardt  en 2 sprekers was het op 27 oktober jl. tijdens Building Holland Digital een vol programma maar met genoeg ruimte voor interactie.

Mantijn van Leeuwen van NIBE trapte af met een boeiende presentatie over het verbeteren van je milieuprestatie. Hoewel het vanzelfsprekend is dat hoe minder materiaal je gebruikt hoe duurzamer het is (immers wat je niet gebruikt heeft ook geen impact) is er in de praktijk natuurlijk veelal toch materiaal nodig. Volgens van Leeuwen zijn er dan meerdere opties: “kijk dan naar hergebruik of refurbishment zoals bij een mobiele telefoon. Een andere optie is te kijken naar hernieuwbare grondstoffen die bijvoorbeeld vernieuwd worden door ons ecosysteem. Een laatste optie is kijken naar materialen die duurzaam geproduceerd zijn. “

Menno Rubbens van Cepezedprojects vertelde meer over demontabel bouwen en niet alleen het gebouw verplaatsbaar maken op elementniveau maar wellicht het gebouwd zelfs in zijn totaliteit. Dat kan heel goed aldus Rubbens, mits je daar van tevoren goed over nadenkt en voorzieningen voor treft, denk maar aan de tijdelijke rechtbank te Amsterdam.

In de daaropvolgende debatsessie legde Frans Reichardt de deelnemers een tweetal stellingen voor:

1. Op welke wijze kunnen we circulariteit concreet en laagdrempelig maken en voorkomen we dat het een containerbegrip wordt?

2. Wie hebben in de bouwketen de sleutel in handen voor de uitvraag en realisatie van circulariteit in het project?

Integraal terugkijken?

Vanuit Building Holland Digital is onderstaande ‘replay van het event’ beschikbaar gemaakt: