Lichter bouwen en slim ontwerpen

Bij VBI zijn we ons bewust van de noodzaak om grondstoffen, materialen en energie op een slimmere manier te gebruiken. Dit leidt ons naar de filosofie van lichter bouwen. Een belangrijke stap naar duurzaamheid en betaalbaarheid in bouwprojecten.

Met de kanaalplaatvloeren van VBI bouw je al met tientallen procenten minder materiaal. Met holle producten ontwerpen en bouwen, in plaats van met massieve, is een kleine stap in design maar een grote sprong voorwaarts in duurzaamheid.

Lichter bouwen met kanaalplaatvloeren

Onze kanaalplaatvloeren passen perfect bij de filosofie van lichter bouwen. Door hun holle structuur vragen ze aanzienlijk minder materiaal dan massieve vloeren. Dit betekent direct een vermindering van 40% in beton en 50% in wapeningsstaal, resulterend in een aanzienlijke verlaging van de CO₂-uitstoot.
Lichter bouwen is een slimme, doordachte manier van ontwerpen die past bij onze hedendaagse uitdagingen.

Bij VBI nemen we hierin het voortouw en nodigen we onze partners uit om deze verantwoordelijkheid met ons te delen.

Hybride bouwen

We zien het belang van hybride bouwen als een stap richting klimaatneutraliteit in de bouwsector. Onze focus ligt op het verhogen van bouwkwaliteit door het gebruik van duurzame materialen, wat leidt tot vermindering van CO₂-emissies en efficiënter materiaalgebruik.

Met hybride bouwen betreden we een nieuwe wereld van mogelijkheden. Geen compromissen maar juist gebruikmaken van de goede eigenschappen van verschillende materialen. De combinatie van steenachtige materialen en hout, samen met andere biobased producten, is niet alleen innovatief maar ook essentieel voor het creëren van duurzame en gezonde gebouwen. Deze verschillende materialen vullen elkaar perfect aan.

VBI GreenScore

VBI GreenScore is ontwikkeld om duurzaam ontwerpen in de schijnwerpers te zetten én te belonen. VBI GreenScore kent drie verschillende ontwerpniveaus. Deze niveaus hebben een grote impact op circulariteit en het verlagen van CO₂-emissies.

Design for Flexibility / Met het oog op aanpasbaarheid
Een duurzaam gebouw kenmerkt zich allereerst door een lange levensduur. Bruikbaar en functioneel over een lange tijd betekent dat het gebouw flexibel aanpasbaar is aan de veranderende eisen van de toekomst.

Design for Reassembly / Met het oog op remontage
Gebouwen zo ontwerpen dat de draagstructuren aan het eind van de levensduur van een gebouw remontabel zijn, biedt kansen voor hergebruik van de vloerelementen in nieuwe gebouwen.

Design for Recycling / Met het oog op hergebruik
VBI biedt de verwerking van secundaire grondstoffen en betongranulaat voor projecten op basis van de VBI Greenscore-methodiek aan. Daarmee verklaart VBI dat het projectvolume exclusief wordt gereserveerd in het contingent van het totale jaarlijkse volume secundaire grondstoffen en betongranulaat dat VBI verwerkt.

GreenScore certificaat
Nederlandse bouwprojecten die hoog scoren in duurzaamheid op procesniveau en in opschaalbare circulariteit beloont VBI met een GreenScore certificaat Bronze, Silver of Gold.

Remontabiliteit

Remontabiliteit is het demonteren van bouwelementen én deze in hun oorspronkelijke vorm opnieuw te monteren. Dat is hergebruik in optima forma.
Gebouwen en woningen zo ontwerpen dat de draagstructuren aan het eind van de levensduur van een gebouw demontabel zijn, biedt kansen voor hergebruik van de vloerelementen met nieuwe bestemmingen. De keuze voor remontabel ontwerpen en bouwen is uit oogpunt van waardebehoud en de lage milieulast een grote stap voorwaarts.
Remontabel bouwen vraagt hierop al te anticiperen in de ontwerpfase.

Meer weten over onze visie op Remontabel bouwen?
Bekijk dan het visiedocument of neem contact met ons op.