Duurzaam en prefab

De keuze voor prefab is natuurlijk altijd een keuze voor het milieu. Er zijn minder verkeersbewegingen nodig, maar het belangrijkste: door het gecontroleerde proces gaat er geen materiaal verloren. Dit leidt niet alleen tot kostenbesparingen, maar ook tot een significante vermindering van de ecologische voetafdruk van bouwprojecten.

Duurzaam productieproces

VBI produceert in een volledig geconditioneerde omgeving, volgens een geïndustrialiseerd proces. Door dit gecontroleerde proces blijven grondstoffen in de productieketen en gaat er geen materiaal verloren. VBI beschikt al enkele decennia over een uniek recyclingproces waarin uitval en restbeton uit het productieproces volledig worden hergebruikt. De monitoring van emissies, afvalstromen, grondstoffen, water, energie en overige milieuaspecten doen wij structureel op basis van ISO 9001 en 14001.

VBI duurzaam productieproces

Green Spine Line®

Consolis, ons moederbedrijf, heeft duurzaamheid ook hoog op de agenda staan en streeft continu naar het maximaliseren van de voordelen van geprefabriceerde betonoplossingen voor een circulaire economie.
In 2022 lanceerde Consolis de Green Spine Line®, een prestigieus label voor onze meest duurzame prefab betonproducten. Dit label staat voor producten die minstens 15% minder CO₂ uitstoten dan de standaard in de lokale prefab industrie en een significante bijdrage leveren aan duurzaam gebouwontwerp.

Alle VBI Kanaalplaatvloeren voldoen ruimschoots aan de criteria van Green Spine Line® en zijn hun tijd daarmee ver vooruit.
Lees meer over Green Spine Line®

Externe verificatie van duurzaamheidsdata

Het is goed om kritisch te blijven kijken naar je eigen processen en stappen. Hierbij ook externe verificatie interessant. VBI heeft een belangrijke stap vooruit gezet door niet alleen financiële, maar ook niet-financiële gegevens extern te laten controleren. In samenwerking met geaccrediteerde instanties heeft VBI een succesvol assurance traject afgerond. Ons doel is dat zij de niet-financiële KPI’s, waaronder onze duurzaamheidsprestaties, met toenemende zekerheid kunnen verifiëren. VBI bereidt zich hiermee al voor op toekomstige CSRD rapportages.

Overstijgen van de normen van het Betonakkoord

VBI voldoet continu aan het Betonakkoord, voornamelijk door een ‘zero waste’-aanpak in onze prefab betonproductie. Dit houdt in dat we geen afval produceren en ruimschoots voldoen aan de eisen voor het gebruik van externe betonreststromen van opdrachtgevers. Deze prestaties worden jaarlijks door geaccrediteerde instanties gecontroleerd en bevestigd.

CSC gecertificeerd

Het wereldwijde CSC-certificaat (Concrete Sustainability Council) staat onder andere voor verantwoorde winning en inkoop van grondstoffen en de verantwoorde productie van beton. Het internationale CSC keurmerk voor beton is eenvoudig gezegd wat het FSC keurmerk is voor hout. Gecertificeerde bedrijven voldoen aan strenge eisen als het gaat om de verantwoorde herkomst van materialen en grondstoffen, kwaliteit, milieumanagement, integriteit, mensenrechten en veiligheid.

In 2017 heeft VBI als eerste prefab vloerenfabrikant CSC certificaat ontvangen. In 2020 heeft VBI het CSC GOLD certificaat behaald.

Met de inkoop bij een CSC-gecertificeerd bedrijf wordt de verduurzamingsactiviteiten van de betonbranche actief ondersteunt.