De Nieuwe Blauwdruk

Een visie op standaardisatie en industrialisatie voor de grondgebonden woning

De bouw staat voor een gigantische uitdaging. Er moeten meer woningen gerealiseerd worden en tegelijkertijd moet de milieu impact geminimaliseerd worden. Onze markt moet versneld verduurzamen. VBI ziet een belangrijke oplossing in verdere standaardisatie en industrialisatie.

De Nieuwe Blauwdruk

Met De Nieuwe Blauwdruk voor grondgebonden woningen verwoorden we onze visie op de vaak nog onbenutte kansen die de kanaalplaatvloer ons daarin biedt. We kunnen verder in standaardisatie, industrialisatie en duurzaamheid, mét behoud van keuzes die echt waarde toevoegen voor de opdrachtgever en bewoner.

In de basis beoogt De Nieuwe Blauwdruk het beperken van variatie die geen waarde toevoegt, zonder dat je architectonisch eenheidsworsten produceert. Het beperken van die onnodige variaties kan de bouw namelijk enorm versnellen. Je bespaart immers tijd (en geld) door steeds te ontwerpen, tekenen en engineeren binnen de parametrische kaders van de fabrikant. Het wiel hoeft niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Deze ‘customized mass production’ helpt om in korte tijd veel nieuwe woningen te realiseren, terwijl woningbouwers huizen met eigen identiteit kunnen blijven ontwikkelen.

Efficiency en duurzaamheid gaan hand in hand

Duurzaamheid en circulariteit beginnen wat VBI betreft bij de oorsprong. De oorsprong van de materialen én de oorsprong van het ontwerp. Daarbij gaat het onder meer om materiaal met een verantwoorde herkomst (CSC), een lage MKI-waarde en maximaal hergebruik van betongranulaat. Het ontwerp moet gericht zijn op losmaakbaarheid en functie- en indelingsaanpasbaarheid.
Door de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp te rationaliseren maken we woningconcepten vervolgens ‘herhaalbaar en opschaalbaar’.

Standaardisatie en industrialisatie. Variatie die geen waarde toevoegt elimineren. Met behoud van uniciteit. En tegelijkertijd verduurzamen. Dat is de basis voor De Nieuwe Blauwdruk voor grondgebonden woningen.

Download de brochure

Verder praten?

VBI wil ook met u in gesprek over onze visie op De Nieuwe Blauwdruk.
Of misschien heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met uw vaste aanspreekpunt bij VBI.