Circulariteit

Wanneer een gebouw langdurig in gebruik is, gaan we duurzaam om met de grondstoffen en de energie die nodig waren voor de bouw. Circulaire gebouwen gaan nog een stap verder. Ook in demontage en hoogwaardig hergebruik van bouwdelen wordt in het ontwerp al voorzien.

Hoogwaardig hergebruik van de kanaalplaat

Het hergebruiken van gehele kanaalplaten door deze terug te nemen en elders opnieuw te gebruiken, vermindert de milieu-impact van het product. Tot wel tachtig procent vergeleken met een nieuw product, volgens onderzoek van NIBE. Doorslaggevend hierbij is dat vanaf de ontwerpfase van het gebouw rekening is gehouden met demontage.

Kanaalplaatvloeren zijn gemakkelijk demonteerbaar, maar de uiteindelijke montage in het bouwproject beïnvloedt hoe goed deze eigenschap benut kan worden. Vaak wordt er nog te snel gekozen voor beperkende oplossingen zoals expansieschuim of een druklaag.

Retournamecertificaat

Bij nieuwe circulaire projecten verstrekt VBI op aanvraag het retournamecertificaat.

Met het retournamecertificaat geeft VBI aan garant te staan voor herkomst, kwaliteit en de constructieve veiligheid van haar producten, zowel nu als in de toekomst. Een primeur. VBI biedt retourname van kanaalplaten al veel langer aan in haar offertes, maar onderstreept dit nu expliciet met een retournamecertificaat.

Voor de retourname door VBI geldt in principe geen tijdslimiet omdat de VBI kanaalplaat niet veroudert, maar zelfs sterker wordt in de tijd. De data van individuele vloerplaten, van gebruikte grondstoffen en emissies tot en met de toepassing, worden door VBI samengevat in het betreffende productlabel oftewel productpaspoort.

Wanneer een gedemonteerde vloerplaat niet aan alle voorwaarden voldoet om als nieuw weer te worden ingezet, is het paspoort de garantie dat het element gerecycled wordt. Het element wordt vergruisd en het betongranulaat wordt ingezet in de productie van nieuwe kanaalplaten. Het paspoort kan worden geïntegreerd in een BIM-model.

Recycling-protocol kanaalplaat

VBI biedt al jaren de mogelijkheid de kanaalplaatvloer voor materiaalrecycling terug te nemen en als betongranulaat toe te passen in nieuwe vloeren. Aspecten als waardebehoud van de kanaalplaat, vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen en verlaging van de milieu-impact worden hierdoor sterk positief beïnvloed. Tot 20, 30 of 50% van het grove toeslagmateriaal kan worden vervangen door dit betongranulaat, in overeenstemming met NEN 8005 en CUR-aanbeveling 112.

EPS recycling

Gebruikt EPS kan heel eenvoudig 100% worden hergebruikt bij de productie van nieuw EPS. VBI heeft samenwerkingsverbanden met partijen die gebruikt EPS innemen en aan VBI aanbieden als grondstof.

Lees hier meer over EPS recycling.