Beeld Casepagina Draagstructuur 1

Draagstructuur nader belicht

Flexibel comfort zorgt voor gebouwen met een hoge mate van toekomstbestendigheid omdat bij het ontwerp van de draagstructuur slimme keuzes zijn gemaakt. Hierdoor blijft ook voor toekomstige gebruikers de weg open om de indeling, uitstraling en bestemming te wijzigen.

Ter inspiratie belichten we in deze case een aantal keuzes rondom de draagstructuur die nauw verbonden zijn met de gerealiseerde mate van Flexibel comfort.

Keuze voor grote vrije overspanning cruciaal

Feitelijk komt Flexibel comfort neer op het creëren van een zo flexibel mogelijke binnenruimte. Keuze voor grote vrije overspanningen is het meest cruciale vertrekpunt voor langjarige bruikbaarheid. In deze studie laten we u zien hoe een keuze van de richting van de overspanning van invloed is op latere aanpasbaarheid.

Gevelbeeld aanpasbaar houden

Als een opdrachtgever om een kantoor vraagt wil hij vanzelfsprekend ook dat het gebouw er als een kantoor uitziet. Slimme investeerders stellen ook eisen aan de mogelijkheid om de aanblik van hun pand na verloop van tijd te kunnen ‘upgraden’ zodat het een courant pand blijft.

Maar wat als dit gebouw over een tiental jaren een totaal andere bestemming zou moeten krijgen? Dan kan dat ‘kantoor-uiterlijk’ een flinke spelbreker worden. Bij Flexibel comfort is het daarom van belang om ‘functievrij bouwen’ niet te verwarren met ‘uitstralingsloze gebouwen’. De beeldtaal van de buitenkant moet verraden wat de functie van een gebouw is. Door slimme keuzes in de mate van dragendheid van de geveldelen kan het gevelbeeld opnieuw passend gemaakt worden bij transformatie van bestemming.

Stabiliteit, draagkracht en plafondhoogte met toekomstwaarde

Goede oplossingen voor stabiliteit zijn belangrijk. Door ook bij dit thema toekomstige aanpasbaarheid te betrekken door bijvoorbeeld stabiliteit vooral in de ’tijdloze zones’ te organiseren kan toekomstige aanpasbaarheid worden ondersteund. Hetzelfde geldt voor de belastbaarheid van de constructie en gekozen plafondhoogte. Verstandige keuzes die al voorsorteren op toekomstig gebruik zorgen dat er meer opties open blijven. [Lees de volledige case]

The floor is yours

VBI is voortdurend in gesprek over de thema’s van nu. Wilt u meepraten over oplossingen voor slimme draagconstructies met Flexibel comfort? Bel dan met Hilbert Rinsma.

4 tot 6 keer per jaar Nieuws over VBI In je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates en productontwikkelingen.

Meld je aan
voor onze nieuwsbrief

Systeemoplossingen voor elke situatie

Grondgebonden woningen
Appartementenbouw
Utiliteitsbouw