Remontabel detailleren; hoe doe je dat?

Remontabel bouwen vraagt een andere kijk op ontwerpen en dwingt architecten en constructeurs tot anders denken. Uit de eerdere online verdiepingsessies die VBI in april organiseerde voor constructeurs bleek dat de wil er zeker is. De vraag is alleen hoe?

Rondetafel

Tijdens een rondetafel gesprek op de beurs Building Holland gingen 7 constructeurs (opnieuw) in gesprek met Peter Musters, adviseur bouwconcepten en Ronald Klein-Holte, R&D Product & Toepassing van VBI. Na een korte inleiding op circulariteit door Musters werd ingezoomd op een actueel project: Plus Ultra Leiden. Plus Ultra Leiden bestaat uit flexibel verhuurbare ruimtes voor kantoren en laboratoria met een totaal bruto vloeroppervlakte van 19.000m2. Het gebouw is ontwikkeld met een duurzaamheidsambitie voor een BREEAM-NL Excellent certificering. Een dag eerder ontving Menno Rubbens van het architectenbureau Cepezed, het VBI GreenScore certificaat Silver voor Design for Flexibility en Design for Recycling.

Keep it simple (KIS)

Ronald Klein Holte: “Constructief gezien is het gebouw Plus Ultra mooi in zijn eenvoud. Het geheel bestaat slechts uit een zestal details. We hebben gekeken aan wat voor voorwaarden er voldaan moet worden om remontabel te kunnen zijn. Het achterwege laten van een constructieve druklaag is een must. Daarvoor in de plaats zal soms een dikkere kanaalplaat nodig zijn. Een staalconstructie laat zich makkelijker vertalen naar remontabel dan een betonskelet.”

Ook werd ingezoomd op verbindingen; deze moeten nodig en losmaakbaar zijn.  De functie moet duidelijk zijn, wat moet een verbinding doen? En kwam het belang van een demontageplan aan bod.
De deelnemers aan de rondetafel waren na anderhalf uur nog lang niet uitgepraat, afgesproken is dat de sessie een vervolg krijgt. Streven is uiteindelijk gezamenlijk tot een detail te komen dat aan alle constructieve uitdagingen invulling kan geven.

Meer weten over remontabel bouwen in U-bouw? Lees ons visiedocument of neem contact op met Peter Musters.