Visie, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn de basis voor circulariteit in de bouw

Op 20, 22 en 29 april heeft VBI online verdiepingssessies rondom duurzame ontwikkelingen in U-bouw georganiseerd. De animo was groot –  maar liefst 41 deelnemers; met name specialisten op het gebied van constructie. Dat is niet vreemd. De ambitie binnen de bouw ligt hoog en de wil om te verduurzamen wordt door de hele keten gedeeld, maar er zijn ook nog een aantal uitdagingen.

Voorafgaand aan de online discussie werd een video getoond van Juliette Bekkering, hoogleraar aan de TU/e én architect. (Hieronder de ingekortte versie) Na afloop van deze introductie zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan. Verduurzamen in de bouw is belangrijk. Dit kan op meerdere vlakken. Enerzijds kan er gebouwd worden met hergebruikte grondstoffen van donorgebouwen. Anderzijds kan men bouwen vanuit een demontabel/ remontabel perspectief. Dat maakt hergebruik en recycling in de toekomst mogelijk. Beide aspecten werden uitvoerig besproken.

Het technische aspect is misschien wel het minst ingewikkeld

In alle drie de sessies was er al snel consensus over het feit dat de uitdaging niet primair een technische uitdaging is. Natuurlijk zijn er nog praktische vragen over het hergebruik van kanaalplaten, het weglaten van een druklaag of het 100% remontabel bouwen. Soms is extra informatie vanuit een producent nog benodigd. De technische oplossing is echter voorhanden. Circulair, demontabel of remontabel bouwen vraagt echter om een visie.

Daarnaast moeten alle partijen de juiste verantwoordelijkheid nemen. “Nu is het zo dat de garantie op hergebruikte kanaalplaten bij de aannemer ligt. Een aannemer kan echter niet alleen de verantwoordelijkheid dragen, zeker niet over de oorspronkelijke specificaties en berekeningen van de kanaalplaat.” Bestaande bouwprocessen zijn vertrouwd en beproefd. Circulair of remontabel bouwen is nog niet zover uitgedacht. Het is belangrijk dat de partijen allen het vertrouwen hebben dat de circulaire oplossing de betere oplossing is.

De rol van de overheid

Investeringen zijn een belangrijk obstakel. Nieuwe materialen zijn goedkoper dan hergebruikte materialen. Hier ligt ook een rol voor de overheid. Met een CO2 tax op nieuw materiaal, een subsidie op hergebruik of korting op arbeid kan circulariteit gestimuleerd worden. Deze financiële prikkel is belangrijk. “Vaak heeft een opdrachtgever een duurzame ambitie, maar deze ambitie sneuvelt regelmatig als de kosten in kaart gebracht zijn.”

Een gebouw als databank

Deelnemers zien de noodzaak om gebouwen als een databank te beschouwen. Zeker bij nieuwbouw. De specificaties en het gebruik van materialen moet vastgelegd worden. “Het is belangrijk om de informatie ook over 80 of 100 jaar nog beschikbaar te hebben. Een oude autocad tekening is dan mogelijk niet meer te openen.” De praktische invulling hiervan ligt bij de producent; hij is verantwoordelijk dat de product informatie gekoppeld wordt aan het product.

Een gebouw moet eigenlijk meer waard zijn wanneer de data op orde is. Dan gaan ook eigenaren, projectontwikkelaars en andere opdrachtgevers de toegevoegde waarde juist inschatten.

In 2050 volledig circulair; maar hoe gaan we versnellen?

Een integrale aanpak is essentieel. Iedereen in de keten is bewust van de noodzaak, maar de praktijk is soms weerbarstig. Ook de constructeurs in de sessies erkennen de noodzaak en zijn er klaar voor. De uitdaging is niet primair technisch van aard, maar wel logistiek én financieel. De sleutel voor versnelling ligt echter bij de investeerder en opdrachtgever, eventueel gesteund met overheidsmaatregelen.

Visie, vertrouwen, verantwoordelijkheid én een financiële prikkel

Het start met een gedeelde visie, vertrouwen in de partners én gedeelde verantwoordelijkheid binnen het project.  De rol van de overheid ligt vooral in het geven van een financiële impuls. Het is daarnaast belangrijk om van elkaar te leren en met elkaar in gesprek te gaan. De online verdiepingssessies werden dan ook enorm gewaardeerd. Echte duurzaamheid bereikt men namelijk in de keten. Daar was iedereen het over eens.

Meer weten over de circulaire oplossingen die VBI u kan bieden en hoe deze u kunnen helpen om uw milieudoelstellingen te realiseren? Bel dan met Peter Musters.