Ga naar de inhoud

Persbericht: Functievrij bouwen

“Alleen functievrij bouwen is echt duurzaam”

Eduard van der Meer spreekt op congres Duurzaam Gebouwd

Op 14 november, tijdens het congres ‘Duurzaam Gebouwd’ in Amersfoort, spreekt Eduard van der Meer van VBI over functievrij bouwen. Aansluitend gaat hij in debat met o.a. rijksbouwmeester Frits van Dongen en hoogleraar Hans de Jonge. Van der Meer zal tijdens zijn presentatie dieper ingaan op de businesscase van een gebouw. Van der Meer: “Duurzaamheid is uitdrukkelijk niet alleen people en planet, maar ook profit. Alleen als alle partijen in de bouw dat inzien gaan we duurzaam bouwen.”

Van der Meer: “Door bij het ontwerp al rekening te houden met huidige en toekomstige woon- en werkwensen, gaat een gebouw veel langer mee. Om dat te bereiken, moeten we niet denken in projecten of processen, maar in businesscases die over 30 tot 50 jaar rendement geven. Functievrij bouwen levert een gebouw op dat bijvoorbeeld nu als kantoorgebouw dient, maar over tien jaar als verzorgingshuis fungeert. Grote, vrij indeelbare vloeren staan aan de basis hiervan.”

Van der Meer is werkzaam bij VBI, waar hij de koers naar een meer duurzame bouwwereld zorgvuldig uitstippelt: “We hebben natuurlijk onze producten en processen op orde, die voldoen aan de hoogste duurzame standaarden. Als we echter niet op een andere manier gaan bouwen, is een gebouw nooit echt duurzaam. We moeten alleen nog denken in omgevingen voor wonen, zorgen, leren en werken die in de tijd steeds aan te passen zijn aan de wensen van die eindgebruiker. Flexibel comfort noemen we dat bij VBI”

Duurzaam Flexibel Comfort

Deze vijfde editie van het congres ‘Duurzaam gebouwd’ is een samenwerking tussen Kennisplatform Duurzaam Gebouwd en Provincie Utrecht en staat geheel in het teken van de flexibele aanwendbaarheid van gebouwen. Het congres is een hoogwaardig platform voor kennisuitwisseling over duurzaam bouwen en duurzame energie. Onder de 500 deelnemers bevinden zich zowel professionals uit het bedrijfsleven als de overheid. Van der Meer spreekt om 10.05 uur. Rijksbouwmeester Frits van Dongen is de keynote-spreker.

### Einde persbericht