Minder orderkosten en mogelijkheid tot reservering

Met KetenKracht biedt VBI een platform waarbij verschillende partijen uit de bouwkolom worden opgeroepen tot samenwerking. Belangrijke pijlers zijn planning & logistiek, innovatie, digitalisering en duurzaamheid. Het doel van KetenKracht? De slagkracht en efficiency van de bouw vergroten. “De bouw verbeteren doe je immers niet alleen, we moeten het met z’n allen doen,” aldus Dennis Duffels, Hoofd Verkoop & Marketing VBI.

VBI kijkt voortdurend naar wat er beter kan. Wanneer verbeteringsmogelijkheden zich voordoen, wordt snel geschakeld. “Verbeteren begint bij onszelf. Vanuit dit perspectief hebben we goed naar onze klanten geluisterd, kritisch naar onszelf gekeken en een aantal zaken aangepast.”

Reductie orderkosten

Uit klantgesprekken kwam een breed gedragen wens naar voren: om orderkosten voortaan op projectniveau toe te wijzen en niet op vloerniveau. Vanaf 1 juli wordt voor opdrachten waarin zowel geïsoleerde kanaalplaatvloeren (IPV) als ongeïsoleerde verdiepingsvloeren (PV) worden toegepast, nog slechts éénmaal de standaard toeslag verrekend. Enige voorwaarde is dat de begane grondvloeren en verdiepingsvloeren gelijktijdig in opdracht worden gegeven.

Nieuw: reservering mogelijk

Eerder dit jaar is het Servicemodel van VBI vernieuwd. Nieuw is de mogelijkheid om een reservering te doen. Dat kan vanaf het moment van verkoop – zelfs al vóór de start en afronding van het tekenwerk – tot uiterlijk het moment van definitieve afroep. Zodat de klant al vroeg leverzekerheid krijgt, en de producten tijdig geleverd worden. Brengt men in een laat stadium veranderingen aan in de planning, dan kunnen hier kosten aan worden verbonden. “Wanneer VBI de afspraken niet kan nakomen, dan ontvangt de klant van ons een vergoeding. Eerlijk is eerlijk aldus Duffels.” Reserveren is vanaf nu mogelijk.