KetenKracht: samen de bouw verbeteren

Met KetenKracht biedt VBI een nieuw platform waarbij verschillende partijen uit de bouwkolom worden opgeroepen tot samenwerking. Belangrijke pijlers zijn planning & logistiek, innovatie, digitalisering en duurzaamheid. Het doel van KetenKracht? De slagkracht en efficiency van de bouw vergroten. “De bouw verbeteren doe je immers niet alleen, we moeten het met z’n allen doen,” aldus Dennis Duffels, Hoofd Verkoop & Marketing VBI.

Onze samenleving staat voor een aantal uitdagingen. Allereerst is er een grote behoefte aan meer woonruimte. De komende jaren moet er volop worden gebouwd om aan die vraag te kunnen voldoen. De vraag wordt versterkt omdat onze woonwensen veranderen. Daarnaast wordt de roep om duurzaamheid en efficiency steeds luider terwijl de faalkosten stijgen. Deze uitdagingen vragen het maximale van de bouw op bijvoorbeeld het gebied van productie en logistiek.

Planning & Logistiek

Een onderdeel van KetenKracht is het recent geïntroduceerde Servicemodel van VBI. “Daarmee willen we ervoor zorgen dat we samen beter plannen. Doel van het Servicemodel is het domino-effect, dat door verschuivingen ontstaat in de bouwketen, terug te dringen. Door met elkaar in gesprek te gaan creëren we uiteindelijk wederzijdse leverbetrouwbaarheid waar iedereen bij gebaat is.”

Innovatie

Binnen KetenKracht wil VBI zoveel mogelijk met partners om de tafel om innovatie mogelijk te maken. “Dat is niet nieuw voor VBI. Een mooi voorbeeld zijn de klantpanels die we, als voorloper op KetenKracht, organiseerden. Zo toonden daar onze ideeën over hoe de vloer van de toekomst er uit zou kunnen zien en met de waardevolle input die we uit die sessie kregen konden we verder” aldus Duffels. “Maar innovatie werkt twee kanten op, partners komen ook bij ons met vraagstukken waarbij we samen tot mooie oplossingen komen. Door deze te industrialiseren zijn ook andere partners hier in de toekomst mee geholpen.”

Digitalisering

Voor integraal samenwerken is dezelfde taal spreken essentieel om in de keten efficiënter te werken en fouten te voorkomen. De efficiëntie volgt uit het feit dat iedereen weet waar informatie te vinden is en hoe informatie moet worden aangeleverd. De BIM basis Informatieleveringspecificatie (ILS) is hierin een eerste stap. Dennis Duffels: “Digitalisering is geen IT project maar gaat over communicatie met de middelen van deze tijd. Het biedt kansen voor nieuwe business modellen en samenwerkingen.”

Duurzaamheid

Onlangs hield VBI een stakeholdersdialoog met als thema duurzaamheid voortaan te beoordelen op procesniveau in plaats van op productniveau. Wanneer opdrachtgevers, toezichthouders en certificerende organisaties duurzame prestaties per project blijven eisen, nadert namelijk het moment dat daar eenvoudigweg niet meer aan voldaan kan worden, bijvoorbeeld door de schaarste en de onregelmatige beschikbaarheid van de benodigde secundaire en CO2-arme grondstoffen. “Door branchebreed verder te kijken dan per project kunnen we overall beter scoren op het gebied van duurzaamheid”.

De komende tijd kunt u nieuwe initiatieven van ons verwachten die onze samenwerkingen verbeteren en waarmee we KetenKracht lading geven. We houden u op de hoogte!

VBI biedt met KetenKracht een platform om samen met haar bouwpartners initiatieven te ontplooien die de bouwkolom versterken, versnellen en vernieuwen. Het platform stimuleert de gezamenlijke aanpak van planning & logistiek , innovatie, digitalisering en duurzaamheid. Met KetenKracht pakken we ontwikkelingen binnen de sector op om samen sterker te staan in een veranderende bouwwereld.