Het VBI Servicemodel biedt maximale leveringszekerheid

Goede planning, vlotte logistiek en maximale leverbetrouwbaarheid zijn heel belangrijk. De juiste levering op het juiste moment is namelijk essentieel voor een ongehinderde bouwstroom van een project.

Al enkele jaren wordt de gehele bouwsector in haar continuïteit gehinderd door onvoorziene omstandigheden zoals de stikstof problematiek, Corona, beschikbaarheid van bouwmaterialen en personeel en stagnerende vergunningverlening en/of nutsvoorzieningen. Dat leidt ertoe dat de gewenste doorstroming in alle delen van onze keten te maken heeft met pieken en dalen die afwijken van de gebruikelijke ‘flow’ die wij als sector door het jaar heen gewend zijn. Hierdoor is productie- en transportcapaciteit vaak uitermate lastig te plannen en kunnen er ook situaties van overvraag ontstaan.

Het VBI Servicemodel

Om onze productie- en transportcapaciteit optimaal te kunnen aanwenden én tegelijkertijd onze leverbetrouwbaarheid te kunnen waarborgen, heeft VBI haar proces van orderverwerking tot engineering en van productie tot levering beter ingericht. Daarvoor introduceerden wij het VBI Servicemodel. Dit model biedt de mogelijkheid om voor een order een levermoment te reserveren. Inmiddels kunnen wij stellen dat het VBI Servicemodel in deze zeer dynamische tijd succesvol is gebleken.

Reserveer uw levermoment

Door uw levermoment tijdig te reserveren, kan VBI u garanderen dat uw levering op tijd komt. In projecten waar de afgelopen jaren gebruik werd gemaakt van de optie ‘reserveren’, werd ook daadwerkelijk 100% volgens afgesproken planning uitgeleverd!

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de brochure VBI Servicemodel.

Download de brochure