CSC telt nu ook mee in BREEAM

VBI ontving in april 2017, als eerste prefab vloerenfabrikant, het CSC (Concrete Sustainability Council) certificaat. Gecertificeerde bedrijven voldoen aan strenge eisen als het gaat om de verantwoorde herkomst van materialen en grondstoffen, kwaliteit, milieumanagement, integriteit, mensenrechten en veiligheid. Het certificaat heeft als doel de verduurzaming van beton te versnellen en maatschappelijk verantwoorde processen binnen de cement- en betonsector te stimuleren.

Volgende stap

Krap een jaar later wordt CSC nu ook officieel door BREEAM opgenomen als keurmerk. BREEAM is de gezaghebbende methode voor duurzaamheidsbeoordeling van gebouwen. Erkenning door BREEAM is het hoogst haalbare voor bouwbedrijven en opdrachtgevers met duurzaamheidsambities. De methode werkt op basis van punten ter verduurzaming van de gebouwde omgeving: van nieuwbouw tot sloop en renovatie. VBI leverde vloeren voor onder andere The Edge die het BREEAM Outstanding certificaat in de wacht sleepte.

Punten tellen

In BREEAM-NL is de CSC-certificatie van toepassing bij de credit MAT 3 – Onderbouwde herkomst van materiaal. Met CSC-gecertificeerd beton van alle beschikbare niveaus (brons en hoger) kan een score-niveau van 5 punten worden gehaald.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het verduurzamen van beton of over BREAAM certificering? Bel dan met Thies van der Wal.