Binnenstedelijk bouwen tot grote hoogte

Hoe creëer je op de meest efficiënte wijze duurzame, flexibele en comfortabele appartementengebouwen.  Gebouwen die bovendien over een lange duur aantrekkelijk blijven voor de brede mix van gebruikers.

VBI bouwt mee aan duurzame, flexibele en comfortabele woon- en werkomgevingen.  In grote lijnen is VBI actief in drie domeinen; binnenstedelijke hoogbouw,  grondgebonden woningbouw en utiliteitsbouw.  Op deze pagina gaan we nader in op binnenstedelijke aspecten.

In binnenstedelijk gebied gaan wonen en werken bovendien vaak samen binnen eenzelfde gebouwstructuur. Voor langjarige rentabiliteit is een voldoende mate van blijvende aanpasbaarheid van de indeling binnen het gebouw of binnen een appartement cruciaal.

VBI biedt  voor binnenstedelijk bouwen onder andere de volgende  oplossingen:

  • Industrieel bouwen
  • Indelingsflexibiliteit
  • leidingwerk in de vloer
  • balkons

Industrieel bouwen

Juist in binnenstedelijk gebied is bouwsnelheid een succesfactor. Hierdoor is er minder overlast voor de omgeving terwijl gelijktijdig de bouwplaats gebonden kosten worden verlaagd. Uiteindelijk is het gebouw sneller klaar en levert het dus eerder rendement op voor opdrachtgever of verhuurder.

Indelingsflexibiliteit

De VBI Appartementenvloer is bij uitstek geschikt voor gestapelde bouw. De grote overspanning tot liefst 11 meter biedt optimale ontwerp- en indelingsvrijheid door het ontbreken van dragende binnenwanden. Hierdoor kan het gebouw ook in de toekomst steeds van indeling of van functie veranderen, zodat kan worden ingespeeld op de veranderende wensen van de eindgebruiker.

Leidingsleuven fabrieksmatig aangebracht

In een vloer kunnen sleuven worden aangebracht, waarin het complete leidingwerk gemonteerd wordt. Van riolering tot mechanische ventilatie. Door te kiezen voor een ringleidingsleuf in de Appartementenvloer kunnen de appartementen ook na verloop van tijd nog opnieuw worden ingedeeld.

Balkons

Slimme oplossingen om wanden door te kunnen stapelen en balkons aan de constructie te koppelen bieden ontwerpers, constructeurs en bouwers volop mogelijkheden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Wilt u eens gedachten wisselen over aspecten waar u in uw dagelijkse praktijk tegenaan loopt? Bel dan met Frank van Dulkenraad.