Case Wonen Boven De Hoven Vbi 2

Comfortabel wonen in een flexibel appartement

Snel tot grote hoogte met optimale flexibiliteit. Drie moderne woontorens van 12 woonlagen op een centrale locatie in Delft. Het ontwerp gaat uit van langdurige bruikbaarheid en optimale aanpasbaarheid voor de eindgebruiker. Dat vraagt om een flexibel gebouwconcept en een innovatief bouwproces. De binnenstedelijke locatie vereist grote bouwsnelheid en zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

In appartementencomplex Wonen boven de Hoven is voor de ruim 240 huur- en koopappartementen de indelingsvrijheid maximaal, dankzij de Appartementenvloer en de grote overspanningen. Dankzij het DoorStapelSysteem (DSS) met prefab vloeren levert VBI een belangrijke bijdrage aan een vlot proces en zorgt het versneld voor toekomstbestendig rendement.

Maximale keuzevrijheid

De dertien verdiepingen tellende woontorens van Wonen boven de Hoven zijn een succesvol voorbeeld van innovatief industrieel bouwen in een binnenstedelijk gebied. De torens boven het bestaande winkelcentrum De Hovenpassage bestaan ieder uit ruim tachtig moderne appartementen. Uitgangspunt voor het ontwerp van de woontorens is dat ze dankzij de grote overspanningen flexibel aanpasbaar zijn.

De huurders en kopers zijn vanaf het begin betrokken. Zo hebben ze met drie verschillende woningtypes een maximale keuzevrijheid in grootte en indeling. Ook in de toekomst kunnen de woningen mee veranderen met de eisen van de eindgebruikers. Zo kan bijvoorbeeld eenvoudig van één appartement twee worden gemaakt en andersom, bijvoorbeeld om wonen en werken te combineren. Maar ook als een deel of zelfs het gehele gebouw van functie moet veranderen is dat mogelijk. Zo kan in de toekomst de plint meebewegen met de ontwikkelingen in retailvastgoed of de behoeften van de wijk.

Binnenstedelijk bouwen

De bouwlocatie, waar mensen wonen, werken en winkelen, maakt het noodzakelijk dat er snel en met zo min mogelijk overlast gewerkt wordt. De kanaalplaatvloeren worden zonder stempels gemonteerd. Dat leidt tot een hogere bouwsnelheid en brengt de overlast voor de omgeving van het centrumgebied verder omlaag. Dankzij de prefab bouwmethode wordt er 30% efficiënter gebouwd en met het unieke DSS (DoorStapelSysteem) kan dat nog sneller. Dat betekent uiteraard ook sneller rendement en een sneller rond te maken businesscase. [Lees de volledige case]

Resultaat

  • Toekomstvast door maximale aanpasbaarheid
  • Optimale indelingsvrijheid dankzij grote overspanningen
  • Sneller bouwen, sneller rendement

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze case of onze werkwijze Flexibel comfort? Bel dan met Peter Musters of volg ons via @flexibelcomfort.

4 tot 6 keer per jaar Nieuws over VBI In je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates en productontwikkelingen.

Meld je aan
voor onze nieuwsbrief

Systeemoplossingen voor elke situatie

Grondgebonden woningen
Appartementenbouw
Utiliteitsbouw