Wereldprimeur op het gebied van duurzaam beton

In opdracht van Sensata Technologies Holland B.V. ontwikkelde Schröder Vastgoed een nieuw kantoor in Hengelo met de ambitie BREEAM Outstanding. Deze nieuwbouw moet het meest gezonde en frisse kantoorgebouw opleveren en in de top 3 belanden van de BREEAM-ladder. In de uitwerking van het ontwerp zijn belangrijke ketenpartners betrokken en de uitdaging begon bij beton. VBI levert hieraan een forse bijdrage door het leveren van het hoogst haalbare op het gebied van duurzaam beton.

Het gebouw krijgt 5 bouwlagen met circa 9.000 m2 kantoren en laboratoria en een 2.500 m2 parkeergarage. Medio juli 2015 is de bouwaanvraag ingediend en op 2 oktober is de eerste schop de grond ingegaan. De bouw duurt circa 1 jaar zodat het gebouw op 1 januari 2017 door Sensata kan worden betrokken.

Kennispartners

In de visie van Gerard Schröder is kennis van alle partijen uit de keten noodzakelijk om zijn ambitie waar te kunnen maken. Tijdens een aantal bijeenkomsten, die werden geïnitieerd door MVO Nederland met vertegenwoordigers uit de betonbranche, heeft Gerard Schröder de partijen uitgedaagd tot het uiterste te gaan op het gebied van duurzame betontoepassingen.

Circulaire economie

In het project is het circulaire gedachtegoed van toepassing. Het gebouw is ontworpen op basis van ‘Design for Disassembly’. Hierdoor is het mogelijk de componenten en elementen na gebruik van het casco en na demontage van het gebouw opnieuw te gebruiken. Eventueel fungeren de elementen als grondstoffenbank om hoogwaardig hergebruik van de grondstoffen mogelijk te maken. VBI past in dit project minimaal 30 volumeprocenten secundaire grondstoffen toe en biedt garantie op retourname van de kanaalplaatvloeren.

Flexibiliteit

Om het gebouw later met een verdieping te kunnen uitbreiden, worden de dakvloeren berekend als verdiepingsvloer. Hierdoor wordt ingespeeld op de groeiverwachtingen van Sensata en wordt extra economische waarde aan het gebouw toegevoegd. Dit geldt ook voor de grote vloeroverspanningen waardoor invulling wordt gegeven aan een grote mate van blijvende vrije indeelbaarheid en aanpasbaarheid. Ook de gevel is later te vervangen.

CO2-reductie

Door toepassing van speciaal met ENCI ontwikkelde bindmiddelen ontstaan vloerelementen met hele lage milieubelasting. VBI heeft deze vloeren opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD) als categorie 1-data. De kanaalplaatvloer ‘Groen’ onderscheidt zich door een nog grotere bijdrage aan CO2-reductie.

Grensverleggende innovatie met geopolymeren

Om nog verdere CO2-reductie te bereiken wordt cementloos beton toegepast in een gedeelte van de dakvloeren. Deze CO2-arme kanaalplaatvloeren zullen geproduceerd worden met geopolymeren. Dit is nog niet eerder gedaan en dus een wereldprimeur. Gedurende de gebruiksfase van het gebouw zal het lange termijn gedrag van deze betonvloeren worden gemonitord.

Gezamenlijk grondstoffenpaspoort

Alle betrokken partners uit de betonketen hebben toegezegd hun gegevens over gebruikte grondstoffen vast te leggen in een gezamenlijk document. Dit document krijgt een fysieke plaats in het gebouw. Bij herbestemming of sloop van het gebouw is dan direct duidelijk hoe het gebruikte bouwmateriaal, waaronder beton, weer optimaal kan worden in gezet voor een nieuwe gebruiksfase.

Meer weten?

Benieuwd wat VBI voor uw project kan betekenen op het gebied van duurzaamheid of in relatie tot de draagconstructie? Neem dan contact op met Peter Musters.