Ga naar de inhoud

Koploper duurzaam beton en CO2-reductie in Hengelo nadert hoogtepunt!

In opdracht van Sensata Technologies Holland B.V. ontwikkelde Schröder Vastgoed BV een nieuw kantoor in Hengelo, met de ambitie BREEAM Outstanding. Deze nieuwbouw moet het meest gezonde en frisse kantoorgebouw opleveren, en in de top 3 belanden van de BREEAM-ladder.

Het gebouw krijgt 5 bouwlagen met ca 9000 m2 kantoren en laboratoria, en een parkeergarage van ca 2500m2. Medio juli 2015 is de bouwaanvraag ingediend en op 2 oktober is de eerste schop de grond ingegaan. Op 23 maart begint de montage van de dakvloeren. De totale bouw duurt circa 1 jaar zodat het gebouw op 1 januari 2017 door Sensata kan worden betrokken.

Kennispartners

In de visie van Gerard Schröder, directeur eigenaar Schröder Vastgoed BV, is kennis van alle partijen uit de keten noodzakelijk om zijn ambitie waar te kunnen maken. Tijdens een aantal bijeenkomsten die werden geïnitieerd door MVO Nederland met vertegenwoordigers uit de betonbranche heeft Gerard Schröder deze partijen vroegtijdig in het ontwerpproces uitgedaagd tot het uiterste te gaan op het gebied van duurzame betontoepassingen. Ook VBI levert hieraan een forse bijdrage door het leveren van het op dit moment hoogst haalbare op het gebied van duurzaam beton. Een 4-tal Trending Topics, zoals bleek uit de vele duizenden hits op eerdere berichten in diverse media.

Circulaire economie

In het project is het circulaire gedachtengoed van toepassing. Het gebouw is ontworpen op basis van ‘Design for Disassembly’. Hierdoor is het mogelijk de componenten en elementen na gebruik van het casco en na demontage van het gebouw opnieuw te gebruiken. Eventueel fungeren de elementen als grondstoffenbank om hoogwaardig hergebruik van de grondstoffen mogelijk te maken. VBI past in dit project minimaal 30 volumeprocenten secundaire grondstoffen toe én biedt garantie op retourname van de kanaalplaatvloeren.

CO2-reductie

Door toepassing van speciaal met ENCI ontwikkelde bindmiddelsamenstellingen ontstaan vloerelementen met heel lage lca-waarden. VBI heeft deze vloeren opgenomen als Categorie 1-data in de Nationale Milieudatabase (NMD). Met deze zogeheten ‘groenlijn’ wordt significant afstand genomen tot concurrerende vloersystemen en wordt fors bijgedragen aan CO2-reductie. Voor dit project levert VBI 10.500 m2 kanaalplaatvloeren ‘groen’ die goed zijn voor een reductie van CO2 van een kleine 100 ton. Dit komt overeen met de uitstoot van zo’n 1 miljoen autokilometers.”

Grensverleggende innovatie voor nog verdergaande CO2 reductie

Om nóg verdere CO2-reductie te bereiken wordt op uitdrukkelijke wens van Gerard Schröder cementloos beton toegepast in een gedeelte van de dakvloeren. Deze CO2-arme kanaalplaatvloeren zullen voor dit project geproduceerd worden met geopolymeren als bindmiddel, een absolute wereldprimeur. Gedurende de gebruiksfase van het gebouw zal het lange-termijn gedrag van de betonvloeren worden gemonitord.

Flexibiliteit

Om het gebouw later met een extra verdieping te kunnen uitbreiden, worden de dakvloeren berekend als verdiepingsvloer. Hierdoor zal het gebouw een lange economische levensduur mogelijk maken en wordt ingespeeld op de toekomstverwachtingen van Sensata. Met grote vloeroverspanningen wordt invulling gegeven aan een grote mate van vrije indeelbaarheid en aanpasbaarheid. Ook de gevels zijn later te vervangen.

Gezamenlijk grondstoffenpaspoort

Alle betrokken partners uit de betonketen hebben toegezegd hun gegevens over gebruikte grondstoffen vast te leggen in een gezamenlijk document. Dit document krijgt een fysieke plaats in het gebouw. Bij herbestemming of sloop van het gebouw is dan direct duidelijk hoe het gebruikte bouwmateriaal, waaronder beton weer optimaal kan worden in gezet voor een nieuwe gebruiksfase.