Ga naar de inhoud

Renoveren of duurzaam vernieuwen?

Hoe zorgen wij voor een woningvoorraad die comfort levert voor nu en in de toekomst? Kiezen we dan voor renoveren of sloop en vernieuwbouw? 24 januari jl. bogen 12 heren uit de bouw zich over deze vraag in een tweede editie van een serie ronde tafel gesprekken van VBI in samenwerking met Bouwformatie. De consensus was dat het kiezen voor vernieuwbouwen meer comfort en lagere energierekeningen oplevert, maar wanneer kies je voor wat?

Lees het verslag van deze boeiende bijeenkomst.

De deelnemers van waren:

  • Bart Timmers MRE, IDBB Vastgoed BV
  • dr.ir. Caspar van den Thillart, eerder Ministerie van VROM
  • Andrew Koster, SBR, CURnet
  • Khing Go, INNAX Gebouw en Omgeving
  • prof. Mick Eekhout, TU Delft
  • ing. Jan Camphuijsen, Draaier&Partners
  • ir. Hans van Heeswijk, Hans van Heeswijk architecten
  • drs. G.J.M. Takkenkamp, Klaassen Vastgoedontwikkeling BV

Namens Bouwformatie waren Jourdain Martens en Max de Jong aanwezig. Eduard van der Meer en Martin Koppenhol discussieerden mee namens VBI. De bijeenkomst werd voorgezeten door Robbert Coops. Coops heeft in het verleden gewerkt voor het Ministerie van Volkshuisvesting en is tegenwoordig adviseur op het gebied van public affairs.

De meningen waren verdeeld over het kiezen tussen renoveren of vernieuwbouwen. Wel waren de aanwezigen het er over eens dat wanneer er nieuw wordt gebouwd er vooraf nagedacht dient te worden over de aanpasbaarheid in de toekomst. Verschillende aspecten zijn aan bod gekomen in de dialoogsessie. Niet alleen de technische kant van de bouw werd belicht maar ook het sociale aspect. Wat willen de eindgebruikers nu en in de toekomst? Tevens hebben de deelnemers gesproken over de explosief stijgende energielasten en de mogelijkheden om bij nieuwbouwprojecten steeds meer te streven naar energieneutraliteit.

De deelnemers zijn het er over eens er meer kennisdeling binnen de bouwsector moet ontstaan. Zo worden de mogelijkheden als het gaat om het proces of het uiteindelijke eindproduct transparant. Veel partijen denken vanuit eigen belang en zijn niet bereid tot samenwerking. Dit staat echter volgens iedereen innovatieve mogelijkheden in de weg. Bijeenkomsten als deze zijn bedoelt om niet alleen kennis te delen maar ook vooruitgang te boeken.

Wij danken de deelnemers voor hun aanwezigheid en interessante inzichten.

The floor is yours

De ronde tafelsessies van VBI zijn bedoeld om met verschillende partijen uit de markt van gedachten te wisselen en zo kennis te delen. Wilt u ook een keer deelnemen? Neem dan contact op met Hilbert Rinsma.

Het uitgebreide verslag

Lees het volledige verslag van VBI.

In de maart editie van Bouwformatie zal tevens een verslag komen.