KetenKracht: een nieuw integraal discussieplatform voor de bouwsector

VBI introduceert het discussieplatform KetenKracht met als doel om de samenwerking en efficiëntie in de bouwsector te verbeteren. In een reeks KetenKrachtsessies gaan verschillende bouwpartijen met elkaar in gesprek over actuele onderwerpen. Belangrijke pijlers zijn planning & logistiek, innovatie, digitalisering en duurzaamheid.

Op 21 juni dit jaar vond de eerste KetenKrachtsessie plaats, waarbij bouwbedrijven en toeleveranciers discussieerden over de actuele uitdagingen rondom planning en logistiek van leveringen.

Actuele uitdagingen

Tijdens de eerste KetenKrachtsessie op 21 juni werd onder begeleiding van Frans Reichardt, bekend van de nieuwscafé-interviews tijdens de Bouwbeurs, het debat aangegaan over actuele uitdagingen in planning en logistiek. De bouwsector zit in de lift waardoor de vraag naar materieel en bouwproducten voortdurend stijgt. Onvoldoende capaciteit en verschuivingen in de planning veroorzaken meer dan eens behoorlijke frustratie bij zowel de bouwbedrijven als de toeleverancier. Reichardt daagde de deelnemers uit om een mening te vormen over de volgende stellingen: ‘grotere leverbetrouwbaarheid mag ten koste gaan van flexibiliteit’, ‘last-minute wijzigingen in de planning mogen niet tot extra kosten leiden’ en ‘communicatie over planning & logistiek moeten we volledig digitaliseren’.

Leverbetrouwbaarheid

Tijdens deze KetenKrachtsessie werd nadrukkelijk aangegeven dat optimale flexibiliteit voor bouwbedrijven buitengewoon belangrijk is, maar dat flexibiliteit niet ten koste mag gaan van de leverbetrouwbaarheid. Geopperd werd of het mogelijk is in een termijn van acht weken een levering flexibel en met een redelijk hoge leverbetrouwbaarheid te realiseren, onvoorziene gebeurtenissen als slecht weer en lange files buiten beschouwing gelaten. Lars Vink, manager logistiek bij VBI, vindt dat voorstel het onderzoeken waard, maar zet er wel een kanttekening bij. “Als VBI moeten we flexibiliteit veel meer baseren op a way of working, om onvermijdbare wijzigingen in de planning soepel op te kunnen vangen. We willen als VBI graag 100% leverbetrouwbaar zijn, maar in de bouwketen zijn wij ook afhankelijk van de betrouwbaarheid van onze partners.

Bouwbranchebreed

John Rooijakkers, projectleider bij Heerkens van Bavel uit Tilburg vindt dat het flexibiliteitsmodel voor een planning anno 2019 gebaseerd moet zijn op het creëren van gezamenlijk oplossingen voor vragen die bij beide partijen ontstaan. “Op sectorniveau zijn dit soort problemen zoals flexibiliteit in de planning niet meer op te lossen, maar ze zullen bouwbranchebreed aangepakt moeten worden”, zegt Rooijackkers. Aansluitend op de discussie kreeg het gezelschap een exclusief kijkje in de keuken bij DAF Trucks waar elke dag honderden onderdelen geleverd worden om custom made vrachtwagens te leveren.

Resumé

Dennis Duffels, hoofd verkoop & marketing VBI blikt terug op een zeer geslaagde eerste KetenKrachtsessie. “Duidelijk werd tijdens deze discussie dat bouwpartijen veel waarde hechten aan een hoge leverbetrouwbaarheid en een flexibele planning”, zegt Duffels. “Ook bij VBI ervaren we dagelijks de sterk stijgende vraag naar bouwproducten. Wanneer de planning van projecten verschuift, heeft dat evengoed gevolgen voor onze toezeggingen aan onze leveranciers. Door een strakke planning te hanteren kunnen we onze maximale capaciteit aanwenden en tegelijkertijd hoge leverbetrouwbaarheid waarborgen”, aldus Duffels.

De volgende KetenKrachtsessie staat in het teken van innovatie. Deze vindt op 9 juli plaats in Utrecht.

Terugblik