Geen levertijden bij VBI

Na een jaar werken met ons servicemodel zien we dat de genomen maatregelen hebben geleid tot een betere planning, betrouwbare logistiek en korte levertijden. Maar het servicemodel kwam niet overeen met waar we voor willen staan: KetenKracht, sámen met u de bouw verbeteren. We hebben daarom goed naar u geluisterd, kritisch naar onszelf gekeken en het servicemodel drastisch aangepast. Sommige acties blijven nodig om leverbetrouwbaarheid te garanderen, maar we zijn altijd bereid om aanpassingen te doen als blijkt dat het gewoon beter kan.

Via wederkerigheid naar flexibiliteit

Voor ons zijn leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid het allerbelangrijkste. We hebben dan ook besloten een aantal drastische wijzigingen en verbeteringen door te voeren in ons servicemodel. Zo komen de kosten bij verschuivingen per direct te vervallen en we gaan de toekomst in met een verbeterd verwerkingsschema waarbij we een nieuwe dienst introduceren, namelijk de mogelijkheid tot het maken van een reservering. Dat kunt u al doen vanaf het moment van verkoop, zelfs al vóór de start en afronding van het tekenwerk tot uiterlijk het moment van definitieve afroep. Zodat u al vroeg leverzekerheid krijgt, zodra u dat nodig heeft voor uw project.

Ons vernieuwde en verbeterde servicemodel biedt u meer eenvoud en flexibiliteit maar ook wederkerigheid. Helemaal in de geest van KetenKracht.