Ga naar de inhoud

Jaarverslag Concreet 1.0

Op 30 januari 2014 is het eerste jaarverslag van ‘Concreet 1.0’ officieel overhandigd aan Koen de Snoo, directeur duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ‘Concreet 1.0’ is een eerste stap in de Green Deal verduurzaming betonketen. Vanuit MVO Nederland werken sinds 2011 ruim 30 bedrijven en brancheorganisaties aan deze Green Deal, met als doel een 100% duurzame betonketen in 2050.

Jaarverslag Concreet 1.0

Om deze ambitieuze doelstelling voor 2050 haalbaar te maken, worden korte- en middellange termijn doelen geformuleerd en afspraken gemaakt. Concreet 1.0 gaat over de korte termijn: 10 afspraken over samenwerking in de keten op basis van bestaande technologie. In het jaarverslag rapporteert het MVO Netwerk Beton over de ervaringen in het eerste jaar en over de voortgang van de afspraken. Centraal thema is dat partijen ook op de werkvloer meer samenwerken en kijken of de afspraken – bijvoorbeeld over CO2-reductie en kringloopsluiting – in bestaande projecten zijn te implementeren.

Koen de Snoo, directeur duurzaamheid van het ministerie van Innovatie en Milieu (links) neemt het jaarverslag van Concreet 1.0 in ontvangst van de voorzitter van de werkgroep Concreet 1.0 Mantijn van Leeuwen.

Ambities

Koen de Snoo waardeert dat het MVO Netwerk Beton de eerste concrete resultaten laat zien. “Het ziet er goed uit, alhoewel jullie zelf relativeren dat dit nog maar een eerste stap is. Die transparantie en eerlijkheid spreekt mij aan in dit jaarverslag, ook als er minder goede resultaten tussen zitten. Ik vertrouw er op dat het MVO Netwerk Beton eind dit jaar afspraken gaat maken over een stevige ambitie voor 2020.” Opvallend is dat veel afspraken door deelnemers al worden nagekomen. Een mooie aanleiding om de lat de komende jaren hoger te leggen. Bovendien komen er in de loop van 2014/ 2015 nieuwe afspraken bij. Voor 2020 wordt aan een verdergaande ambitie gewerkt. Innovaties die belangrijke stappen richting hergebruik van oud in nieuw beton en het verminderen van de CO2-uitstoot spelen daarbij de hoofdrol.

Co-creatie

Evert Schut, projectleider MVO Netwerk Beton: “Samenwerking tussen ketenpartners op de werkvloer is nog lang niet vanzelfsprekend in de bouw. Als – bijvoorbeeld – een betontechnoloog, constructeur, architect en aannemer hun kennis delen is het ook met bestaande technologie mogelijk om flinke duurzaamheidwinst te behalen. Uit dit jaarverslag blijkt dat samenwerking en co-creatie bouwprojecten kan opleveren waar alle betrokkenen trots op mogen zijn. Nu nog dat éne pilotproject opschalen tot dagelijkse werkwijze.” Tweentwintig koploperbedrijven en zeven brancheorganisaties werken samen aan de doelstelling van een 100% duurzame betonketen in 2050. Ketensamenwerking is de sleutel tot succes. In november 2012 is Concreet 1.0 ondertekend, 10 afspraken voor verduurzaming van de betonketen op de korte termijn op basis van bestaande technologie.

The floor is yours

VBI is voortdurend in gesprek over de thema’s van nu. Wilt u meepraten over duurzaamheid? Bel dan met Thies van der Wal.