Ga naar de inhoud

Duurzaam en aardbevingsbestendig bouwen

Het woningbouwbeleid van de provincie Groningen heeft een helder uitgangspunt: iedereen in de provincie moet prettig kunnen wonen. Op het platteland en in de stad. Gezinnen, ouderen en jongeren. Een concrete maatregel die de overheid direct kan implementeren om grote stappen te zetten richting Duurzaam Groningen, is kiezen voor gezonde en demontabele nieuwbouw. Deze flexibele en toekomstbestendige gebouwen kunnen op een betaalbare wijze worden gerealiseerd door middel van een industrieel bouwproces en geprefabriceerde bouwelementen.

Duurzaam Gebouwd schetste met de aankondiging van het congres dat op 12 november 2015 plaatsvond, de serieuze aard van de bouwopgave in Groningen. Dit jaar is het thema van het congres dan ook ‘Samen bouwen aan Duurzaam Groningen’. Hoe kunnen we deze enorme opgave volbrengen op een aardbevingsbestendige en duurzame manier?

Toekomstbestendige en comfortabele woon- en werkomgevingen

We weten nu niet hoe mensen een gebouw over vijftig jaar gebruiken. Het is daarom van belang om op korte en lange termijn succesvol in te blijven spelen op de snel veranderende behoeftes van de gebruikers van een gebouw. Het is dan ook verstandig om programmatisch te kijken naar het bredere gebied waarin de gebouwde omgeving tot stand komt. Belangrijke vragen zijn dan: Wat zijn daar vandaag en morgen gewenste functies? Hoe realiseren we flexibele, gezonde en comfortabele gebouwen die aanpasbaar zijn aan die veranderende behoeftes?

Duurzaam en aardbevingsbestendig prefab bouwen

Om een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van dit vraagstuk, deed Afnan Altourali – toen nog student Bouwkunde aan de HAN – in opdracht van VBI onderzoek naar aardbevingsbestendig bouwen. Uit onderzoek bleek dat het op industriële wijze realiseren van flexibel, aardbevingsbestendig en duurzaam vastgoed in veel gevallen mogelijk is met slechts beperkte aanvullende maatregelen. Dit houdt in dat de bouwmethodiek niet hoeft te wijzigen en dat de voordelen van prefab bouwen overeind blijven.

Workshop tijdens Duurzaam Gebouwd Congres

De uitkomsten van het onderzoek van Altourali en ander toonaangevend onderzoek naar aardbevingsbestendig bouwen werd door Ronald Klein-Holte, manager R&D bij VBI, tijdens de workshop ‘Duurzaam en aardbevingsbestendig prefab bouwen’ aan bod gebracht.

Meer weten?

Was u niet in de gelegenheid om de workshop bij te wonen maar wilt u wel van gedachten wisselen in relatie tot dit vraagstuk? Neem dan contact op met Dennis Duffels.