Duurzame Gebouwen Groot

Verslag ronde tafelsessie 27 maart 2014

Op donderdag 27 maart was er wederom een vurige ronde tafelsessie. In de boardroom van Total Identity kwamen 10 heren bijeen om te discussiëren over de toekomst van de bouw en het toenemende belang van functievrij bouwen. “Flexibiliteit is een sleutelbegrip binnen de bouwsector”. En dat moeten we samen doen, maar kiezen we voor samenwerking als voetbalteam of als roeiteam?

Aanwezig waren Frans de Haas van De Haas & Partners, René Berbee van Ulrich Architectuur, Bert Verweij van Zeeman Architekten, Dick van de Merwe van Achitectenbureau Van den Berg, Marc Prosman van Prosman Architecten, Victor Frequin van OeverZaaijer, Sr. projectontwikkelaar Oscar Mercan en Ger Buijs van Groen West. Namens VBI zijn Peter Musters en Martin Koppenhol aanwezig.

De bijeenkomst werd voorgezeten door Jitze Reeder, strateeg en communicatie adviseur bij Total Identity op het gebied van bouw en vastgoed.

“Demografische ontwikkeling vraagt om functievrij bouwen”

De veranderde maatschappij zorgt de komende jaren voor een explosieve groei in het aantal huishoudens. Deze demografische ontwikkeling en de veranderende behoeftes van de eindgebruiker, vragen om een nieuwe vorm van bouwen. Niet de standaard-woningen die niet aanpasbaar zijn en waar we vervolgens 50 jaar aan vast zitten. Woningcorporaties moeten steeds meer op deze demografische veranderingen inspelen. Wanneer een gebouw aanpasbaar is, neemt de mate van verhuurbaarheid toe. Er is behoefte aan de mogelijkheid om ruimten telkens aan te kunnen passen aan de veranderende vraag vanuit de maatschappij. Deze behoefte is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in de zorgsector.

De stem van de klant

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen daarnaast om een klantgerichte aanpak en het geven van een stem aan de eindgebruiker. Maar hoe ver moet dat gaan? Hoe meer de klant weet, hoe moeilijker het wordt, werd opgemerkt. Dat speelt bijvoorbeeld bij het inbrengen van flexibiliteit in een woning. Bij flexibel wonen moet je jezelf afvragen wat de klant wil betalen. Belangrijke aspecten voor de klant zijn afmeting, locatie en afwerkingsniveau. Maar kijkt de klant verder?

Een gezamenlijke conclusie was dat de keuze binnen de bouw gestandaardiseerd moet worden. Hierbij kan een voorbeeld worden genomen aan andere industrieën zoals de auto-industrie. De één koopt een dure auto met zeven airbags, terwijl de ander kiest voor een auto met één airbag. De infrastructuur voor deze opties zijn echter standaard aanwezig. Het denken van de klant moet worden doorgevoerd op een geautomatiseerde manier.

“What’s in it for us”

Alle heren waren het er over eens dat er een toenemende behoefte is aan ketenintegratie. Maar op basis van alleen samenwerken komen we er niet. Er moeten drijfveren zijn, waarom we willen samenwerken. Het moet hierbij niet alleen draaien om winst, maar ook om het menselijke aspect. Er werd een mooie vergelijking gemaakt van de verschillende vormen van samenwerking. Bij een voetbalteam werk je met zijn allen maar is er ruimte om af en toe te excelleren. Binnen een roeiteam daarentegen gaat het om een permanente samenwerking waarbinnen iedereen evenveel levert.

Er zijn allerlei invloeden die de toekomst van de bouw sturen in de richting van functievrij bouwen. Daar zijn we het allemaal over eens maar de manier van samenwerken is nog niet ingevuld. De bouwsector zal dus ook de handen ineen moeten slaan om de veranderende maatschappelijke vraag te beantwoorden.

The floor is yours