Duurzame Gebouwen Groot

Verslag ronde tafelsessie 17 februari 2014

Een prachtige locatie met een positieve discussie over functievrij bouwen rond de wensen van de klant. In de boardroom van de RAI met uitzicht over de hoofdstad kwamen vertegenwoordigers van verschillende partijen samen. ‘Eindelijk een stedenbouwer met wie ik kan praten!’

Aanwezig waren Theo Maessen van Cythemadim, Frank Segaar van Cie Architekten, Harm Valk van Bureau Nieman, Ronald Plug van Het Architectenhuis, Bart Lieverse van VMRG, Martin Dubbeling van Urban Planning, Urban Design en Gerard Nijboer van Zorg & Milieu. Nynke Lipsius was gastvrouw namens Building Holland en de RAI en namens Duurzaamgebouwd schoof directeur Richard Klein aan.

Wie is de klant?

Met zoveel verschillende rollen aan tafel kan het antwoord op de vraag naar wie de klant is heel breed zijn. Toch deelden de aanwezigen de gedachte dat de gebruiker van het pand de uiteindelijke bepaler moet zijn. En hoe ondersteun je dan deze klant? Wat kan je verwachten van wat een klant weet? Een mooie vergelijking deed zich daar voor met een restaurant; geef je de klant een menu of een kok? In een menu maken de betrokkenen bij de bouw een aantal keuzes en bieden deze de klant aan. Daarmee brengen de partners rond een gebouw hun expertise in. De kok – deze metafoor kwam uit de hoek van de architecten – gaat met de klant aan tafel en ontdekt zijn smaak. Het gevaar is dan dat standaardisatie moeilijker wordt, iets dat door de aanwezigen als een belangrijke stap in de bouw wordt beschouwd.

De klant als community

Elke klant is anders en toch zijn er veel dezelfde wensen. We moeten het daarom bekijken als communities die voortdurend veranderen. In samenstelling en in wensen. Niet alleen wensen op het gebied huisvesting of van gebouwen, maar juist ook als we kijken naar de leefbaarheid van wijken en kernen. De reden dat mensen wonen waar ze wonen is in het overgrote deel het netwerk van functies dat aanwezig is. Bij de ontwikkeling dient hier al rekening mee te worden gehouden en daarom moet in een ruimtelijk plan op alle niveaus flexibiliteit worden ingebouwd.

Verandering als gegeven

Om daar op te reageren discussieerde men over bouwbesluiten en regelgeving; deze houden verandering tegen. Daar werd op gereageerd met de stelling dat je niet moet proberen om nieuwe uitgangspunten in oude omgevingen te implementeren, maar om een nieuwe omgeving te creëren. Als de norm er niet is, maken we hem zelf, werd gesteld. Door dit te bewijzen kan je overtuigen dat het anders moet, concludeerden de deelnemers.

Volledig verslag in Duurzaam Gebouwd Magazine

Bovenstaande is slechts een zeer verkorte weergave. Het hele verslag van deze vierde ronde tafel sessie zal te lezen zijn in het Duurzaam Gebouwd Magazine #26.

The floor is yours

Door middel van een serie van ronde tafel sessies gaat VBI in gesprek met deskundigen vanuit verschillende vakgebieden binnen de bouw. Wilt u ook een keer één van deze ronde tafel sessie bijwonen? Stuur dan een e-mail naar Martin Koppenhol.