Veelgestelde vragen PS-renovatievloer

Op deze pagina hebben we voor u vragen en antwoorden verzameld die te maken hebben met de PS-renovatievloer.
Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem gerust contact met ons op.

Keuzeproces:

Ontwerp:

De VBI VloerSpecificator is een handige online tool van VBI voor het specificeren en beheren van projecten met onder andere de PS-renovatievloer Standaard en –Droog. De PS-renovatievloer Semi-droog is niet in deze tool beschikbaar. Met de VloerSpecificator is het mogelijk een compleet legplan met productspecificatie (aantal liggers, vulelementen en eventueel montagepakketten) te genereren. Door veldmaten, isolatiewaarden en opleggingen keuzes aan te geven, doet de tool de rest. Zelfs schuine vloervelden kunnen worden ingegeven.

Alle uitvoeringen van de VBI PS-renovatievloer zijn leverbaar in zowel Rc 4,0 m²K/W, als in Rc 5,0 m²K/W (bepalingsgrondslag NTA 8800).
-VBI PS-renovatievloer Standaard:
Eengezinswoning/appartement (klasse A); 1,75 kN/m2
Kantoor (klasse B); 2,50 kN/m2

-VBI PS-renovatievloer Droog:
Eengezinswoning (klasse A); 1,75 kN/m2

-VBI PS-renovatievloer Semi-droog:
Eengezinswoning (klasse A); 1,75 kN/m2

Het VBI Montagepakket is speciaal ontwikkeld voor de PS-renovatievloer Droog. Het pakket bestaat uit hoge kwaliteit bevestigingsmaterialen voor een oppervlak van ongeveer 25 m2. Het montagepakket bevat alle benodigde bevestigings- en montage materialen en draagt zo bij aan een optimale verwerking van de vloer. Daarnaast is de verwerkingsinstructie PS-renovatievloer Droog te vinden in het VBI Montagepakket, zodat deze altijd voorhanden is.

-VBI PS-renovatievloer Standaard:
Eengezinswoning/appartement (klasse A); 1,20 kN/m2 = lijnlast ≤ 3,0 kN/m
Kantoor (klasse B); 0,50 kN/m2 = lijnlast ≤ 1,0 kN/m

-VBI PS-renovatievloer Droog:
Eengezinswoning (klasse A); 0,50 kN/m2 = lijnlast ≤ 1,0 kN/m

-VBI PS-renovatievloer Semi-droog:
Eengezinswoning (klasse A); 0,50 kN/m2 = lijnlast ≤ 1,0 kN/m
– VBI PS-renovatievloer Standaard:
Weegt 177 kg/m2 (exclusief 50-70 mm afwerklaag, maximaal 1,30 kN/m2)

-VBI PS-renovatievloer Droog:
Weegt 36 kg/m2 (bij 21 mm underlayment), 41 kg/m2 (bij 22 mm cementgebonden plaat) en 44 kg/m2 (bij 24 mm cementgebonden plaat)

-VBI PS-renovatievloer Semi-droog:
Weegt tot ca. 120 kg/m2 op basis van een 56 mm dikke LEWIS® zwaluwstaart (= afwerklaag)
6,5 kg/m1 tot en met 4,20m 7,8 kg/m1 vanaf liggerlengte 4,60m
De liggers worden standaard in 7 maten aangeboden1): 3,00m, 3,30m, 3,60m, 3,90m, 4,20m, 4,60m 2), 5,00m 2)
VBI PS-renovatievloer Standaard:
Alle lengten mogen in beginsel worden toegepast

VBI PS-renovatievloer Droog:
Maximale lengte begrensd op 4,20 m; voor het verhogen van het loopcomfort adviseert VBI een tussensteunpunt toe te passen bij een dagmaat ≥ 3,00 m

VBI PS-renovatievloer Semi-droog:
Maximale lengte begrensd op 3,60 m bij een h.o.h. maat van 900 mm.
Bij toepassing van smallere EPS-vulelementen (h.o.h. 610 mm) mag een maximale liggerlengte van 4,20 m worden toegepast

1) Afkortbaar met haakse slijper of reciprozaag 2) Geldt Alleen toepasbaar voor VBI PS-renovatievloer Standaard
De liggers langer dan 4,20 m hebben een grotere zeeg en zijn hierdoor ongeschikt voor de PS-renovatievloer Droog. Deze liggers zijn ook ingekort niet geschikt om een vlakke vloer te realiseren.
De liggers langer dan 4,20 m hebben een grotere zeeg en zijn hierdoor ongeschikt voor de PS-renovatievloer Semi-droog. Deze liggers zijn ook ingekort niet geschikt om een vlakke vloer te realiseren.
Dit is afhankelijk van het gekozen type oplegging. Neem de afstand tussen de opleggingen + 2x 70 mm, kijk hiervoor ook bij de veelgestelde vragen “Wat zijn de mogelijke opleggingen” en “Wat is de minimale opleglengte”.
-VBI PS-renovatievloer Standaard:

De restmaat dient in de buitenste blok(ken) te worden opgelost. Bij een afstand van muur tot hart ligger ≤ 250 mm, kan onder het afgezaagde blok een montagelat geplaatst worden en bij > 250 mm dient er een dragende randondersteuning te worden gemaakt. Raadpleeg hiervoor de verwerkingsinstructie PS-renovatievloer Standaard, dit document kunt u vinden op de downloade pagina van www.vbi.nl.

-VBI PS-renovatievloer Droog:

De restmaat dient hier tussen 2 liggers te worden opgelost door een EPS-vulelement te versmallen door hier een deel tussen uit te zagen. De twee losse delen daarna weer met Purschuim tegen elkaar bevestigen, zodat er geen naden kunnen ontstaan. Dit element dient daarna strak opgesloten te worden.

-VBI PS-renovatievloer Semi-droog:

De restmaat dient hier tussen 2 liggers te worden opgelost door een EPS-vulelement te versmallen door hier een deel tussen uit te zagen. De twee losse delen daarna weer met Purschuim tegen elkaar bevestigen, zodat er geen naden kunnen ontstaan. Dit element dient daarna strak opgesloten te worden.

-VBI PS-renovatievloer Standaard:

220 mm (exclusief afwerklaag)

-VBI PS-renovatievloer Droog:

201 mm (bij underlayment dik 21 mm) of 202 / 204 mm (bij cementgebonden plaat van 22 / 24 mm)

-VBI PS-renovatievloer Semi-droog:

230-236 mm (incl. zwaluwstaart)

De flap van het EPS vulelement is 82 mm (rekeninghouden met 100 mm ruimteverlies).
–VBI PS-renovatievloer Standaard:

Op een voor gemetselde wand, Inkassing, Oplegschoen VBI (thermisch verzinkt), Hoeklijn 1) (thermisch verzinkt)

-VBI PS-renovatievloer Droog:

Op een voor gemetselde wand, Standaard VBI hoeklijn (Magnelis® ZM250)

-VBI PS-renovatievloer Semi-droog:

Op een voor gemetselde wand, Inkassing, Oplegschoen VBI (thermisch verzinkt), Hoeklijn 1) (thermisch verzinkt)

1) Zwaarte door constructeur te bepalen / levering door derden
-VBI PS-renovatievloer Standaard:

De minimaal beschikbare opleglengte moet 90 mm zijn. De Stalen ligger van VBI dient minimaal 70 mm op de oplegging op te liggen. De minimale breedte van de oplegging is 150 mm aan weerszijden van de Stalen ligger. Zorg er altijd voor dat de ruimte tussen de muur en de kop van de Stalen ligger, minimaal 20 mm is, zodat deze ruimte met beton gevuld kan worden in verband met de levensduur.

-VBI PS-renovatievloer Droog:

De stalen ligger van VBI dient minimaal 70 mm op de oplegging op te liggen.

-VBI PS-renovatievloer Semi-droog:

De Stalen ligger van VBI dient minimaal 70 mm op de oplegging op te liggen.

Er moet minimaal 150 mm onder de onderzijde van de ligger beschikbaar zijn. Voor de PS-renovatievloer Droog adviseren wij een grotere ruimte aan te houden, en als er een tussensteunpunt wordt toegepast de beschikbare ruimte hier op af te stemmen.

Verwerking

De materialen dienen droog te worden opgeslagen. Zorg ervoor dat de Stalen liggers van VBI niet beschadigen. Bescherm daarnaast de VBI EPS-vulelementen tegen het wegwaaien.
De verwerkingsinstructies zijn te vinden op de download pagina.
De volgende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn vereist:

-Veiligheidsschoenen altijd aan
-Veiligheidshelm altijd op
-Veiligheidsbril op tijdens het slijpen/zagen of overige bewerkingen
-Veiligheidshandschoenen aan tijdens het slijpen/zagen of overige bewerkingen
-Gehoorbescherming tijdens het slijpen/zagen
De montage benodigdheden worden omschreven in onze verwerkingsvoorschriften.
Kijk hiervoor op de download pagina.
De Stalen liggers van VBI zijn gemakkelijk in te korten met een haakse slijper of een reciprozaag. Maak hierbij wel gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Dit is niet nodig, de Stalen ligger van VBI is voorzien van een speciale beschermlaag van Magnelis®ZM250. Magnelis®ZM250 is een innovatieve metallische bekleding die in de meest veeleisende omgevingen corrosieweerstand biedt en heeft een zelfherstellende werking op snijranden.
De EPS-vulelementen van VBI zijn eenvoudig te bewerken met een grof getande zaag of schrobzaag.
De VBI hoeklijn bestaat uit een 4 mm gezette hoeklijn met een standaard lengte van 2400 mm. In de hoeklijn zijn op 75 mm van de uiteinden 2 slobgaten opgenomen om de VBI hoeklijn te stellen. Voor de verankering zijn er vanaf 150 mm, steeds op h.o.h. 300 mm, boven elkaar 2 gaten Ø 13 mm aangebracht. Indien voor de bovenste rij onvoldoende verankeringsmogelijkheden zijn, kan er uitgeweken worden naar de onderste rij.
De VBI oplegschoen bestaat uit 8 mm gebogen Z-profiel van 300 mm lang. De bovenste lip dient in de draagmuur ingeslepen te worden en zorgt in de gebruiksfase voor de belasting afdracht en dient dus goed te dragen. In het staande lijf zitten 5 gaten Ø 13 mm voor de bevestiging tijdens de stortfase. Afhankelijk van het in te bevestigen materiaal kunt u 2 of meerdere gaten gebruiken.Bij de PS-renovatievloer Semi-droog dient de ligger strak tegen de oplegschoen te worden gemonteerd. Deze opsluiting is nodig om het uitdraaien van de oplegschoen te voorkomen, en zo de juiste belasting afdracht te borgen.
-VBI PS-renovatievloer Standaard:

Bij de VBI PS-renovatievloer Standaard kan op het EPS-vulelement, tussen de Stalen liggers, een bekisting gemaakt worden voor het kruipgat. Na het uitharden van de druklaag kan de sparing in het EPS-vulelement worden gezaagd. Door het uit te zagen deel enigszins taps te zagen, kan dit weer gebruikt worden om de sparing isolerend af te dichten. De kruipgat omranding met de afsluitende plaat, kan dan in de afwerklaag worden opgenomen.

-VBI PS-renovatievloer Droog:

Bij de VBI PS-renovatievloer Droog kan een gedeelte van het plaatmateriaal onderbroken worden, let hierbij er op dat het vloerdeel voor het kruipgat ter ondersteuning tot het hart van de stalenligger op ligt. T.p.v. het gespaarde plaatdeel kunt u later, binnen te vrijgehouden plaatdeel en tussen de onderflens van de Stalen liggers, in het EPS-vulelement een sparing voor het kruipgat zagen. De Stalen liggers van VBI mogen niet onderbroken of ingezaagd worden. Door het uit te zagen deel enigszins taps te zagen, kan dit weer gebruikt worden om de sparing isolerend af te dichten.

-VBI PS-renovatievloer Semi-droog:

Bij de VBI PS-renovatievloer Semi-droog kan op het EPS-vulelement, tussen de Stalen liggers en zwaluwstaart, een bekisting gemaakt worden voor het kruipgat. De kruipgat omranding met de afsluitende plaat, kan dan op de zwaluwstaart worden bevestigd en gelijktijdig worden ingestort. Na het uitharden van het beton of gietmorteldruklaag kan de sparing in het EPS-vulelement worden gezaagd. Door het uit te zagen deel enigszins taps te zagen, kan dit weer gebruikt worden om de sparing isolerend af te dichten.

Het plaatmateriaal dient voldoende stijf en vochtbestendig te zijn. VBI schrijft hierom de volgende materialen voor: ≥ 21 mm underlayment (buigsterkte ≥15 N/mm2, E-modules ≥ 3000 N/mm2) of ≥ 22 mm cementgebonden plaat (buigsterkte ≥ 11,5 N/mm2, E-modules ≥ 4000 N/mm2).

Vanwege luchtdichtheid plaatmateriaal rondom met ‘messing-groef’/ ‘veer-groef’ toepassen.

Het plaatmateriaal en de zwaluwstaart platen dienen haaks op de ligger en versprongen te worden gemonteerd.
De vereiste druklaag is 50 mm boven het EPS-vulelement en dat is gelijk aan 40 mm boven de Stalen ligger van VBI, de constructieve vloer komt hiermee uit op 220 mm.
Betonkwaliteit ≥ C20/25, voorzien van een wapeningsnet Ø 5 – 150 mm.
Gezien de geringe dikte van de druklaag is dit niet aan te bevelen. Het af vlinderen van de vloer met een machine is niet toegestaan. De stalen liggers zijn in deze fase niet bestand tegen deze belasting.

Uit een onderzoeksrapport van LBP|SIGHT* blijkt dat indien de vloerplaten luchtdicht op elkaar aansluiten (bij stuiknaden zonder messing en groef deze onderlinge naden afplakken) en tevens luchtdicht aansluiten op omringende constructies (afkitten en afplakken) en eventuele doorvoeren en sparingen luchtdicht zijn afgewerkt, de luchtdoorlatendheid van de vloerconstructie voldoende wordt beperkt. Een folie op of onder de vloerbeplating is dan niet nodig.

Constructief is het een tussensteunpunt niet noodzakelijk. Maar voor het verhogen van het loopcomfort adviseert VBI een tussensteunpunt toe te passen bij een dagmaat ≥ 3,0 m. Bestaande tussensteunpunten kunnen worden behouden en indien nodig te worden verduurzaamd.
Het toepassen van extra steunpunten mag en zal altijd tot meer comfort zorgen. Echter de extra ondersteuning moet wel geschikt zijn voor het opvangen van de belasting.
Leidingen (o.a. riolering) kunnen door middel van montage strips aan de ligger worden bevestigd. Let hierbij er op dat de EPS vulementen goed blijven sluiten en dicht deze indien nodig af met PUR.
Als uitgangspunt voor de keuze van de afwerkvloer op de PS-renovatievloer Droog kunt u aanhouden dat iedere vorm die ook toepasbaar is op een houtenvloer, geschikt is. Hierbij kunt u denken aan hout, laminaat, tapijt of gelijkwaardig. Voor scheurgevoelige steenachtige afwerking is de uitvoering ‘Droog’ niet geschikt. Kies in die situatie voor de uitvoering ‘Standaard’ of ‘Semi-droog’ als die in uw situatie kan worden toegepast. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier van de afwerkvloer!

Prestaties

Nee, vloer technisch gezien mag een extra cementdekvloer achterwege blijven. Echter, deze is vanwege de vlakheid wel aan te bevelen. In de constructieve vloer mag geen vloerverwarming worden aangebracht.
De praktijk wijst uit dat het uitzetten en krimpen van de liggers gezien de geringe temperatuurverschillen in het toepassingsgebied te verwaarlozen is.
De geluidsisolatie van de VBI PS-renovatievloer Standaard voldoet aan het bouwbesluit 2012. Voor de VBI PS-renovatievloer Droog geldt dat de geluidsisolatie gelijkwaardig is aan die van de bestaande houten vloer.
Volgens LBP|SIGHT (een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau) kan luchtdichtheid worden gegarandeerd indien de vloerplaten luchtdicht op elkaar aansluiten (bij stuiknaden zonder messing en groef deze onderlinge naden afplakken) en tevens luchtdicht aansluiten op omringende constructies (afkitten en afplakken). Eventuele doorvoeren en sparingen moeten luchtdicht zijn afgewerkt, dan zal de luchtdoorlatendheid van de vloerconstructie voldoende kunnen worden beperkt. Een folie op of onder de vloerbeplating is dan niet nodig.
VBI PS-renovatievloer Standaard: Beton is onbrandbaar volgens NEN 6064, het EPS is brandvertragend gemodificeerd.
VBI PS-renovatievloer Droog: Voor de vloerafwerking in besloten ruimten geldt voor alle beloopbare oppervlakken dat het plaatmateriaal ten minste aan Eurobrandklasse Dfl moet voldoen. Voor de rookontwikkeling van de vloerafwerking geldt klasse S1 of S2. De isolatielaag bestaat uit brandvertragend gemodificeerd EPS.
De PS-renovatievloer Standaard en Semi-droog zijn bestand tegen een vochtige kruipruimte. Echter de elementen zelf mogen niet direct langdurig of veelvuldig met grondwater in contact komen. VBI adviseert om kruipruimtes voldoende te ventileren en te voorkomen dat ze vochtig worden. De PS-renovatievloer Droog is alleen geschikt boven een relatief droge en goed geventileerde kruipruimte.
De PS-renovatievloer Standaard en Semi-droog zijn bestand tegen schimmels in de kruipruimte. Voor de PS-renovatievloer Droog dient de kruipruimte relatief droog en schimmel vrij te blijven.
Het is belangrijk om de kruipruimte afdoende af te sluiten voor ongedierte om aantasting van het EPS te voorkomen.
In de grijze EPS-vulelementen van VBI zijn grafiet toegevoegd om de isolatiewaarde te verhogen.
De PS-renovatievloer mag nooit langdurig in contact komen met (zout) grondwater. Anders heeft dit namelijk een nadelig effect op de levensduur van de VBI PS-renovatievloer.