Gezonde Gebruikers Groot

Gezonde gebruikers

Healing environments zijn flexible environments, steeds aanpasbaar aan wat de gebruiker wenst. Een omgeving die bijdraagt aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van de gebruikers, is een complex samenspel van keuzes in inrichting, verlichting, akoestiek en klimaat. Een discussie over hogere productiviteit in werkomgevingen, beter slapen in een woonomgeving en natuurlijk gezonder in een zorgomgeving.

In de zorgwereld wordt steeds meer bekend wat de omgeving kan doen als die voldoet aan de wensen van de cliënt. Niet alleen functioneel, maar ook in beleving. De sector ziet zich voor de vraag gesteld om met een krimpend budget toch steeds in te spelen op die veranderende zorgwensen. De juiste draagconstructie speelt een belangrijke rol in bijvoorbeeld klimaat en akoestiek en maakt het mogelijk om in te kunnen blijven spelen op toekomstige gebruikerswensen.

Gezonde gebouwen zijn gezond in alles. In hoe ze worden gebouwd, in hun materiaalgebruik, in de omgeving die ze opleveren, in het effect dat ze hebben. In de whitepaper ‘bouwen aan gezondheid’ beschrijven onze specialisten het verband tussen concept, materiaal, techniek en gezondheid. Over hoe gebouwen kunnen bijdragen aan onze gezondheid door zelf ook gezond te zijn.

De plek waar wij iedere dag werken, ons onderwijs krijgen of zorg aan ons wordt verleend, heeft een directe invloed heeft op ons welbevinden. In de jaren 80 ontdekten we hoe belangrijk gebouwen zijn voor onze gezondheid. Het ontdekken van het ‘sick building syndrome’ had een grote invloed op de bouwwijze van zorg- en onderwijsvastgoed en van die van kantoren. Daarbij werd en wordt gezocht naar concepten en technieken die mogelijk maken dat een gebouw niet alleen niet ziek maakt, maar zelfs een bijdrage levert aan de gezondheid van de gebruikers. Als opvolger van de ‘sick buildings’ ontstonden zo ‘healing environments’: gebouwen en omgevingen die in hun kleurstelling, inrichting, logistieke opzet, licht- en luchttoelating, akoestiek en klimaatbeheer uitgaan van wat een mens nodig heeft om een ruimte als comfortabel te ervaren.

Daarnaast zette zich een maatschappelijk economische ontwikkeling in gang die zich richtte op duurzaam gebruik van de bronnen die Moeder Aarde ons biedt. De denkwijze werd gemeengoed dat hergebruik beter is dan vernietiging, en bovendien dat hergebruik gradaties kent: van recycling van materialen, via hergebruik van onderdelen van de bouwconstructie, tot aan hergebruik van het gebouw als geheel. Níet opnieuw beginnen is duurzamer dan dat wél doen; een gebouw aanpassen aan veranderende eisen is dus beter dan (deels) slopen en iets nieuws neerzetten. Het gebouw dient dus meerdere ‘levensfases’ te kunnen krijgen. Het gebouw maakt ook een statement. Als het gaat om kantorenvastgoed, is het gebouw een kans om iets te vertellen over de ambities van de organisatie op het vlak van duurzaamheid en gezondheid: het gebouw vertelt dat hier een organisatie huist die goed voor haar medewerkers wil zorgen.

Deze ontwikkelingen vergen nieuwe technieken, innovatieve materialen en bouwmethoden. De draagstructuur van het gebouw is daarbij van doorslaggevende betekenis. Een draagstructuur maakt een gebouw flexibel indeelbaar, en maakt daardoor de verschillende levensfases. De structuur kan zorgen dat licht- en luchttoetreding optimaal is en minder materiaal nodig is. Er zijn vijf aspecten die in de bovengenoemde opzichten voor het gebouw van belang zijn: vrij indeelbare ruimte, overspanning, plafondhoogte, draagvermogen en aanpasbaarheid van de gevel. En een structuur die hoog scoort op deze vijf aspecten, levert dus een state of the art gebouw op.

Lees ook onze whitepaper!

Wij bieden u in de whitepaper, die u in het rechtermenu vindt, cases en actuele inzichten die een beeld geven van wat een goede draagstructuur kan betekenen voor een gezond gebouw.

The floor is yours

VBI is voortdurend in gesprek over de thema’s van nu. Wilt u meepraten over healing environments? Bel dan met Peter Musters.