Sancties Rusland

Voor leveranciers
VBI Consolis en haar dochterondernemingen accepteren geen goederen of materialen met herkomst uit Rusland, Wit-Rusland of de gebieden binnen Oekraïne onder Russische bezetting (de Krim, Sevastopol, Donetsk en Luhansk).

De leverancier verklaart en garandeert hierbij dat: (a) hij zijn activiteiten heeft uitgevoerd en zal blijven uitvoeren in overeenstemming met de toepasselijke economische, handels- en/of financiële sanctiewetten, voorschriften, embargo’s en/of beperkende maatregelen die van tijd tot tijd door een sanctieautoriteit worden opgelegd, uitgevaardigd, beheerd of gehandhaafd (de “Sancties”); (b) hij beleid en procedures heeft ingesteld en in stand houdt die redelijkerwijs bedoeld zijn om naleving van de toepasselijke Sancties te bereiken; en (c) geen goederen of materialen die de leverancier aan VBI Consolis en haar dochterondernemingen levert, ongeacht de Sancties, afkomstig zijn uit Rusland, Wit-Rusland of de gebieden binnen Oekraïne die onder Russische bezetting staan (de Krim, Sevastopol, Donetsk en Luhansk).

Indien de leverancier in strijd handelt met een van de bovenstaande verklaringen en garanties, is VBI Consolis en haar dochterondernemingen gerechtigd de overeenkomst tussen partijen te ontbinden of te verlangen dat de leverancier onverwijld, op eigen kosten, de goederen of het materiaal terugneemt en de koopprijs terugbetaalt. De leverancier is tevens gehouden de door VBI Consolis en haar dochtermaatschappijen geleden schade te vergoeden.

Voor afnemers
Ook voor afnemers van VBI gelden de hierboven beschreven sancties. Afnemers van VBI dienen te verklaren dat zij alle Sanctieverordeningen en -wetgeving naleven en zelf niet op een sanctielijst staan (of eigendom te zijn van / gecontroleerd te worden door een persoon of entiteit die op een sanctielijst staat). Daarnaast dienen zij te verklaren dat de door VBI geleverde goederen niet doorgeleverd zullen worden aan een persoon die op een sanctielijst staat, of een vennootschap die eigendom is van, of gecontroleerd wordt door een persoon die op een sanctielijst staat.

4 tot 6 keer per jaar Nieuws over VBI In je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates en productontwikkelingen.

Meld je aan
voor onze nieuwsbrief

Systeemoplossingen voor elke situatie

Grondgebonden woningen
Appartementenbouw
Utiliteitsbouw