Ga naar de inhoud

Veiliger en eenvoudiger hijsen

Veilig werken is één van de speerpunten van VBI. Om die reden heeft VBI de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van een nieuwe generatie vloerenklemmen waarmee het prettig en veilig werken is. Verstelbare evenaars, blokkeringsvergrendeling en verbeterde klembekken helpen de mensen op de bouwplaats. Ook geeft VBI al lange tijd op ieder element het zwaartepunt aan.

Vanuit gebouwflexibiliteit zien we dat de vrije overspanningen steeds groter worden en dat vanuit comforteisen het aantal sparingen en leidingsleuven in vloerelementen toeneemt. Dit maakt het voor de mensen op de bouwplaats lastiger om de klembekken altijd op de juiste plaats en lengte aan te laten grijpen. Schuin hijsen kan leiden tot ongewenste krachten op de hijsmiddelen en mogelijk tot gevaarlijke situaties.

De laatste ontwikkeling is dat het voor ieder vloerelement zichtbaar wordt waar het aangrijppunt van de klembekken moeten komen. VBI heeft daartoe in de productiefase opgenomen dat op ieder element de klembekmarkeringszone wordt geprint. Waar bij het hijsen enkel nog op gelet moet worden is dat de klembekken aangrijpen binnen de aangegeven klembekmarkeringszones.

Definitieve tekeningen die na 09-12-2016 zijn voorzien van een ‘TF datum’, bevatten deze klembekmarkeringszones.

Met deze innovatie helpt VBI de verwerking van kanaalplaatvloeren eenvoudiger en veiliger te maken.