VBI ook dit jaar Platinum standhouder op Building Holland

Van 9 t/m 11 april is VBI aanwezig op Building Holland, hèt innovatie event voor de bouwinstallatie en vastgoed sector. Dit jaar staat de beurs in het teken van Circulariteit, Digitalisering en Energietransitie. VBI haakt daarin aan met het thema Circulariteit. In onze stand en tijdens diverse presentaties toont VBI haar visie op de toenemende vraag naar circulaire gebouwen en hergebruik van grondstoffen. Maar ook samenwerken in de bouw staat centraal bij VBI.

GreenScore

Met het GreenScore-certificaat maakt VBI het samenspel tussen verschillende duurzaamheidsniveaus tastbaar. Een GreenScore-certificaat Bronze, Silver of Gold geeft aan dat het project substantieel bijdraagt aan vastgoed met toekomstwaarde, het opschalen van hergebruik van grondstoffen alsmede het reduceren van de totale CO2-emissie. Hiermee geeft VBI richting aan Duurzaam Bouwen op de niveaus Design for flexibility, Design for reassembly en Design for recycling. Tijdens de beurs reiken we de eerste certificaten uit aan projecten die voldoen aan (een van) de niveaus.

KetenKracht: samen de bouw verbeteren

Onze samenleving staat voor een aantal uitdagingen. Er is grote behoefte aan meer woonruimte. Daarnaast wordt de roep om duurzaamheid en efficiency steeds luider terwijl de faalkosten stijgen. VBI heeft het platform KetenKracht in het leven geroepen om met onze bouwpartners onze kracht, kennis en ondernemerschap te bundelen. Met als belangrijke pijlers planning & logistiek, innovatie, digitalisering en duurzaamheid biedt het platform bijeenkomsten om gezamenlijk initiatieven te ontplooien. De voorbereidingen voor de eerste bijeenkomsten rond het thema planning & logistiek zijn momenteel in volle gang. Wilt u meepraten tijdens deze bijeenkomst? Kom naar onze stand voor meer informatie.

Building Holland is hèt netwerkevent voor architecten, adviseurs, woningcorporaties, ontwikkelaars, overheid, beleggers, installateurs, ingenieurs, aannemers en toeleveranciers. Registreer je hier voor een gratis toegangskaart en ga met ons in gesprek op onze stand, Hal 12 stand 50.