Ga naar de inhoud

Uitdagend bouwproject midden in de stad

Momenteel wordt er in het hart van Arnhem een nieuwe Pathé bioscoop gerealiseerd. Pathé Arnhem krijgt de beschikking over 9 zalen met in totaal bijna 1.700 stoelen. Een bouwproject met een flinke omvang en dat middenin het centrum van een drukke stad. Een project in de categorie ‘industrieel bouwen in binnenstedelijk gebied’ met de bijbehorende uitdagingen.

De bioscoop vormt de bovenverdieping van een nieuwe straat met commerciële voorzieningen en horeca. De straat vormt straks een nieuwe verbinding van Arnhem Centraal naar het centrum. Met zijn drie grote bioscoopzalen boven elkaar wordt Pathé Arnhem de hoogste bioscoop van Nederland. Zo’n bouwproject midden in het centrum van een stad, brengt enige overlast met zich mee. Maar door te kiezen voor een prefab bouwmethode wordt deze overlast aanzienlijk verminderd. Naar verwachting wordt het nieuwe leisure-complex in november 2015 in gebruik genomen.

Voordelen van prefab

Industrieel bouwen met prefab-onderdelen en een gestandaardiseerde maatvoering, maakt het mogelijk om sneller, goedkoper en duurzamer te bouwen. Dit kan alleen bereikt worden met verregaande standaardisatie van producten en processen. De keten moet naadloos op elkaar aansluiten. Standaardmaten en geïntegreerd gebruik van software zorgen voor een optimaal proces met lagere faalkosten, minder vervoersbewegingen en tevreden eindgebruikers.

Van functie veranderen

VBI levert een bijdrage aan de draagconstructie van het gebouw. De lengte van de vloerelementen zorgen voor grote vloeroppervlakten die flexibel indeelbaar zijn. In de toekomst kan dit gebouw daardoor van functie veranderen.