Ga naar de inhoud

Stedelijke vernieuwing en gezond bouwen centraal op Building Holland 2016

“Een gebouw moet gezond zijn, iedereen werkt inmiddels vanuit die gedachte”, concludeert Hoofd Verkoop Dennis Duffels, terugkijkend op Building Holland 2016. Hij gaf er samen met collega’s presentaties over healing environments en stedelijke vernieuwing. Op het terrein van deze onderwerpen is de komende jaren veel werk te verzetten, vindt Duffels: “Steden kampen met ruimtegebrek dus we moeten de hoogte in. En snel ook.” Dit waren de belangrijkste inzichten die we deelden op Building Holland 2016.

Optimale stedelijke omgeving

Aan het einde van deze eeuw woont maar liefst 85% van de mensheid in een stad. Dat zijn ruim 8,5 miljard mensen. Duffels: “De stad is de meest duurzame vestigingsvorm. Het ruimtebeslag is minimaal, voorzieningen worden optimaal gedeeld, energie wordt efficiënt gedistribueerd en benut en de verplaatsingsbehoefte is zeer beperkt. Een optimale stedelijke omgeving is kortom van levensbelang. Door verstedelijking wordt dit steeds belangrijker. Daarom zoeken we voortdurend naar wegen om de ruimte van de stad zo goed mogelijk te benutten.”

Kansen voor binnenstedelijke hoogbouw

Volgens Duffels begint efficiënte ruimtebenutting bij het ontwerp en de indeling van gebouwen. Duffels: “Hierbij zien wij vloeren letterlijk als de basis. De basis voor flexibel indeelbare ruimtes, voor comfort en voor een healing environment. En omdat de ruimte in steden beperkt is, denk ik bovendien dat we steeds sneller de hoogte in moeten. Snel en met zo min mogelijk overlast. Het viel me op dat wij op Building Holland de enige waren die binnenstedelijke hoogbouw op de agenda zetten, maar hier liggen enorme kansen voor de bouwsector.”

Gezond gebouw verdient zichzelf terug

Gezonde gebouwen stonden centraal op Building Holland. Niet zo vreemd, want gezondheid is voor de meeste mensen uiteindelijk de belangrijkste waarde. Duffels: “Mensen zijn productiever in gezonde gebouwen omdat ze zich er prettiger voelen. Een veelgehoord bezwaar voor gezond bouwen is dat het duurder is. Dat kan zo zijn, alleen dan moet je ook kijken naar wat die investering oplevert. Intiële bouwkosten bedragen slechts een fractie va de TCO; dit soort extra investeringen verdienen zich in de gebruiksfase ruimschoots terug door minder ziekteverzuim en betere arbeidsproductiveit. We moeten dus de omslag maken van investeringsdenken naar denken in levensduur.”

Denken in levensduur

Denken in levensduur betekent dat hoe langer een gebouw meegaat, hoe duurzamer en daarmee kostenefficienter het is. Duffels: “Je moet gaan kijken naar hoe mensen een gebouw waarderen. Willen ze er binnenlopen? Voelen ze zich er prettig? En als ze de ruimte anders willen invullen in de toekomst, is die mogelijkheid er dan? Flexibel bouwen is misschien wel het belangrijkste aandachtspunt binnen de bouw, want we weten allemaal dat in vastgoed niets meer vaststaat. Dat begint concreet bij de basis: hoe groter je vloeroverspanning, des te meer mogelijkheden voor nieuwe invullingen in de toekomst.”

The floor is yours

VBI is voortdurend in gesprek over de thema’s van nu. Wilt u verder van gedachten wisselen? Bel dan met Dennis Duffels.