Ga naar de inhoud

Ronde tafelgesprekken leiden tot inzicht

Een gebouw bouw je niet alleen. De verschillende invalshoeken en ervaringen van alle betrokken partijen zijn van grote waarde. VBI organiseerde daarom tal van ronde tafelgesprekken met zijn ketenpartners. Deze gesprekken leverden mooie inzichten en interessante quotes op die we hieronder voor u op een rij hebben gezet.

“Schoonheid maakt een gebouw waardevol. Een mooi gebouw op een mooie plek verdient het om iedere keer weer nieuwe functies op te nemen. Dit is een pleidooi om mooie gebouwen te blijven maken. Gebouwen met een intrinsieke schoonheid hebben immers de potentie lang in gebruik te blijven, ook wanneer de functie verandert.”
Dick van de Merwe – Architect bij Van den Berg Groep

“Creëer een gebouw met mogelijkheden. Maak aan het begin van het proces, dus in het voortraject al de juiste afweging. Denk goed na hoe jouw organisatie zich in de toekomst ontwikkelt en wat jouw stip op de horizon is. Met een geringe meerinvestering is een gebouw te realiseren waar je ook in de toekomst alle kanten mee op kan.”
Martijn van Mansom – Hoofd Planontwikkeling Heembouw Bedrijfsruimten

“Flexibele bouwproducten zijn er al. Wat nu nodig is voor flexibele gebouwen zijn slimme totaalontwerpen en de bereidheid het traditionele bouwproces los te laten.”
Erwin Spuybroek – Directeur Van Hoek Spuybroek Architecten en Flex-Home

“Realiseer gebouwen met verschillende hoogwaardige kwaliteiten: thermisch comfortabel, goede akoestiek, brandveilig, optimaal luchtdicht en goed gedetailleerd. Dit maakt een gebouw, van de dak tot de vloer, klaar voor de toekomst. Onafhankelijk van zijn indeling of gebruik. Zo wordt een gebouw echt duurzaam: flexibel qua indeling, eenvoudig aanpasbaar en in de basis comfortabel en energiezuinig.”
Harm Valk – Senior adviseur Nieman Raadgevende Ingenieurs

“Alleen tegenwind brengt een vlieger omhoog’, zei een Chinese wijsgeer lang geleden. De bouw/vastgoed sector zit in een crisis. En dat gaat niet alleen over geld, het gaat ook over anders denken en doen. We zullen flexibeler moeten zijn. In arbeidsverhoudingen, in procedures en ook in het bouwen zelf. Anders en creatiever aankijken tegen de vraag, betekent acceptatie dat die vraag continu verandert. En dat betekent dat de functie van gebouwen niet gelijk kan blijven.”
Victor Frequin – Zakelijk Directeur OeverZaaijer

“Functievrijheid moet een standaard worden in de ontwikkeling van bouwprojecten, niet een optie. Alleen zo krijgen we gebouwen die anticiperen op functies van de toekomst.”
Elisabeth Looren de Jong – Directeur Frame2Design

“Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op: dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Het wordt zo steeds moeilijker om de levensduur van een gebouw te combineren met één specifieke functie. Functievrij bouwen wordt daarom steeds belangrijker. Flexibiliteit, kwaliteit, comfort en gezondheid zullen hierbij doorslaggevende eisen zijn. De uitdaging van de toekomst is het combineren van deze strenge eisen met economische belangen: dat is ‘gebouwontwikkeling 3.0’.”
Joost van Kimmenaede – Commercieel directeur Van Wijnen Groep

Peter Musters, adviseur Bouwconcepten bij VBI schreef een reflectie op zijn deelname aan de ronde tafelgesprekken:

“Alleen tegenwind brengt een vlieger omhoog.”

Een passende quote voor een periode waarin het besef is ontstaan dat het anders moet in de bouw. Het moet creatiever, comfortabeler en flexibeler. Functievrijheid van een gebouw moet vanzelfsprekend zijn, niet optioneel. Dat was de rode draad van onze rondetafelsessies in de afgelopen periode. Mensvriendelijk handelen is noodzakelijk voor deze verandering. Hoewel men hiertoe graag bereid is, valt het nog vaak tegen in hoeverre de mens centraal staat. Er wordt nog te vaak een beperkte set keuzes aangeboden. De klant krijgt de menukaart, niet een gesprek met de kok. Dit is zonde, want juist in de afstemmingsfase is het van belang de juiste afwegingen te maken: deze bepalen de mogelijkheden van het gebouw. Flexibiliteit, keuzevrijheid, kwaliteit, comfort en gezondheid moeten daarom duidelijke uitgangspunten worden voor ontwikkelaars. De schoonheid van een gebouw, op zichzelf en in combinatie met de wijk, moet daarbij een verbindende factor zijn. Dit maakt een gebouw immers toekomstbestendig, gewild en daarmee duurzaam. Als alles gecombineerd wordt met lage energie­ en onderhoudskosten, praten we oprecht én met recht over gebouwen met toekomstwaarde, gerealiseerd door Flexibel comfort.
Peter Musters – adviseur Bouwconcepten VBI

The floor is yours

Ook komend najaar vinden er ronde tafelgesprekken plaats. Wilt u ook een keer één van deze gesprekken bijwonen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@vbi.nl.