Persbericht: Nederland heeft 75.000 nieuwe woningen per jaar nodig

VBI prefab appartementenvloer kan piekbelasting woningentekort opvangen

Nu het tekort aan woningen inmiddels een piek bereikt, staat het snel bouwen van nieuwe woningen prominent op de Nationale woonagenda. Eind mei dit jaar ondertekende minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een akkoord voor de bouw van gemiddeld 75.000 woningen (Vastgoedactueel, 2018) per jaar tot aan 2025. Dat betekent dus circa 250 woningen per dag. Innovatieve oplossingen zoals de VBI prefab appartementenvloer kan deze piekbelasting aan, omdat met deze vloeren snel een appartementencomplex is te realiseren. In Delft zijn inmiddels drie woontorens gerealiseerd met deze prefab vloeren. De derde woontoren is in juni dit jaar opgeleverd. 

Bij de overheid en bouwbrancheverenigingen zoals Aedes, de Woonbond en Bouwend Nederland staat het sneller bouwen en betaalbaar houden van de bestaande voorraad bovenaan op de agenda. Een derde van het jaarlijkse tekort aan woningen betreft de binnenstedelijke woningen. De structurele trek naar steden zorgt voor een groeiende vraag naar stedelijke woningen, waar het aanbod gelijke tred mee kan houden (DNB, 2017). De vraag is in hoeverre snelle realisatie van binnenstedelijke hoogbouw aan de groeiende woningvraag in de stad kan voldoen. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland spreekt van een enorme urgentie. Eind dit jaar gaat hij concrete afspraken maken met provincies en gemeenten over waar en wanneer nieuwe wijken gebouwd zullen worden. Een groot probleem waar veel bouwbedrijven nu tegenaan lopen is het personeelstekort dat snel opgelost moet worden.

Lees het hele persbericht.