Ga naar de inhoud

Optimale flexibele indeelbaarheid

De Hogeschool van Amsterdam heeft opdracht gegeven om een unieke stadscampus op de kop van de Wibautstraat te bouwen. Dit project heeft de naam Amstelcampus gekregen. De Amstelcampus moet een bruisende plek worden waar studenten, docenten én de stad elkaar ontmoeten. Onderdeel van de Amstelcampus is het Wibauthuis. Het nieuwe Wibauthuis biedt onderdak aan onderwijsvoorzieningen, kantoorruimten, horeca, een ondergrondse parkeergarage en een fietsenstalling. In totaal zal dit gebouw twaalf verdiepingen tellen waarbij gebruik gemaakt wordt van grote overspanningen.

Het Wibauthuis krijgt een open en transparant uiterlijk en wordt de thuisbasis voor de domeinen Maatschappij en Recht en Economie en Management van de Hogeschool van Amsterdam. Het open en transparante uiterlijk wordt gerealiseerd met behulp van grote overspanningen. Hierdoor ontstaat optimale flexibele indeelbaarheid.

Aanpassingsvermogen

Het onderwijs van tegenwoordig moet zich continu aanpassen door snel veranderende technologieën. Maar niet alleen techniek verandert, ook de wensen en behoeften van de personen die in een gebouw studeren of werken, veranderen. Volgens Eduard van der Meer, algemeen directeur van VBI moet een goed gebouw kunnen ‘mee ademen’ met deze ontwikkelingen. ‘Bouwen voor de eindgebruiker vraagt dat er, voordat er een streep op papier is gezet, is nagedacht over de draagconstructie. Doordat gekozen is voor grote overspanningen, blijft het gebouw vrij indeelbaar en daarmee is het toekomstbestendig. Er zijn geen dragende wanden waardoor de ruimte telkens aangepast kan worden naar nieuwe inzichten. Dit is wat VBI Flexibel comfort noemt. Flexibel comfort is meer dan een kreet. Het is een werkwijze en tegelijk een denkwijze om toekomstbestendig te bouwen. Het onderwijsgebouw van nu, is het appartementencomplex van morgen en over tien jaar is het wellicht een verpleeghuis,’ aldus Van der Meer.

Duurzaam

Duurzaamheid betekent voor de Hogeschool van Amsterdam dat de gebouwen zo energiezuinig mogelijk én toekomstbestendig gemaakt worden. Het Wibauthuis is toekomstbestendig gemaakt met de draagconstructie die het gebouw heeft. Maar ook de materialen die bij de (af)bouw van het gebouw worden toegepast, zijn duurzaam. Zo wordt het Wibauthuis verlicht met led verlichting. Conventionele verlichting kom je in het gebouw niet tegen, wat een enorme vermindering van CO2-uitstoot oplevert. Daarnaast is de gebruikte kanaalplaatvloer die de constructie vormt, gemaakt van duurzaam materiaal. Volgens de Nationale Milieu Database heeft de kanaalplaat van VBI 25% lagere milieubelasting (kg CO2/m2) dan vergelijkbare constructie-elementen. Dat komt onder andere doordat een kanaalplaatvloer 40% lichter is dan een massieve vloer. Omdat de vloerelementen geproduceerd worden in een beschermde omgeving, volgens een geïndustrialiseerd proces, loopt VBI voorop in het duurzaam gebruik van materialen en energie. Door het gecontroleerde proces gaat er geen materiaal verloren. Dit wordt mogelijk gemaakt door een uniek recyclingproces waarin uitval en restbeton uit het productieproces weer volledig worden hergebruikt.

Onderwijs

De Hogeschool van Amsterdam heeft er bewust voor gekozen om de Amstelcampus midden in Amsterdam te realiseren. Door plekken te creëren waar studenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven elkaar fysiek tegenkomen, kunnen nieuwe ideeën ontwikkeld worden, kennis worden uitgewisseld en samenwerkingsverbanden ontstaan. In dit uitgangspunt kan VBI zich helemaal vinden. Eduard van der Meer legt uit: ‘Het verbinden van onderwijs en de praktijk, wat de Hogeschool van Amsterdam wil realiseren met de Amstelcampus, past precies bij de visie van VBI. Wij geloven dat het bedrijfsleven profiteert van kruisbestuiving met het onderwijs.’ VBI staat niet alleen aan de basis van onderwijsgebouwen maar heeft ook veel samenwerking met de onderwijsprogramma’s. Dat geldt voornamelijk voor bouwtechnische opleidingsrichtingen.

The floor is yours

VBI is voortdurend in gesprek over gebouwconcepten die de tand des tijds in alle opzichten kunnen weerstaan. Wilt u meepraten over Flexibel comfort? Bel dan met Eduard van der Meer.