Meer wederkerigheid in servicemodel

We hebben inmiddels een jaar ervaring met ons nieuwe servicemodel. De maatregelen die we hebben genomen om iedereen een correcte planning en logistiek te bieden, hebben succes gehad. VBI is weer volledig in staat om uw opdrachten volgens de standaardlevertijden te leveren. Het is nu tijd om te evalueren.

Voor VBI zijn twee zaken heel belangrijk: leverbetrouwbaarheid en dat u als klant tevreden bent. Om dit te meten, hebben we de afgelopen weken een onderzoek laten uitvoeren door USP Marketing Consultancy om issues en sentimenten die er bij u leven te peilen. Daaruit bleek dat logistiek en planning door u worden gezien als de grootste uitdaging en verbeterpunt in onze samenwerking. Daarbij werd de generieke vergoeding voor kosten van verschuivingen in de planning in plaats van als regulerend, voornamelijk als verschuifboete ervaren. Daar zullen we direct actie op gaan ondernemen.

We hebben goed naar u geluisterd en nogmaals kritisch naar de voorwaarden in ons servicemodel gekeken. Ze waren teveel eenrichtingsverkeer en het is daarom goed om ze nu bij te sturen zodat er meer wederkerigheid ontstaat.

We zijn ermee aan het werk en kijken momenteel naar tal van aspecten, waaronder de zekerheden die ú krijgt bij onze levergaranties en bijvoorbeeld ook het kunnen vastleggen van leverplanning onafhankelijk en ruim vóór het tekenproces start. Aanpassingen in de voorbereiding die u helpen uw doelen te bereiken. We komen er in het eerste kwartaal van 2019 op terug!