Ga naar de inhoud

Meer aandacht voor comfortabele woningbouw

Een gezond en comfortabel gebouw levert tevreden gebruikers en bewoners op. De eindgebruiker is minder snel ziek, productiever en voelt zich gelukkiger in een gezond en comfortabel gebouw. Ook financieel gezien is het investeren in een comfortabel gebouw een logische keuze: een gebouw waar extra aandacht aan het binnenklimaat is besteed, is gemakkelijker te verhuren en heeft vaak een hogere huurprijs. Niet alleen in de utiliteitsbouw is er steeds meer aandacht voor comfort en gezondheid. Ook in de woningbouw wordt gekeken naar het verbeteren van het wooncomfort.

Door te zorgen dat een gebouw over een lange duur aantrekkelijk blijft voor de bewoners of gebruikers, krijgt een investering langdurig rendement. Zo ontstaat een gebouw dat duurzaam toegevoegde waarde biedt. Het gaat niet meer om het pand als drager van economische waarde, maar om welke waarde en welke comfortbeleving er in wordt gecreëerd.

Industrieel bouwen

Als een gebouw daarnaast op een efficiënte wijze wordt gerealiseerd, dan levert dat een flinke besparing op. Industrieel bouwen met prefab-onderdelen en een gestandaardiseerde maatvoering, maakt het mogelijk om sneller, goedkoper en duurzamer te bouwen. Dit kan alleen bereikt worden met verregaande standaardisatie van producten en processen. Het resultaat is een optimaal proces met lagere faalkosten, minder vervoersbewegingen en tevreden eindgebruikers.

Goed geïsoleerd

Bij het realiseren van de begane grondvloer van een woning wordt steeds meer rekening gehouden met luchtdichtheid en isolatienormen. Een manier om luchtdicht te bouwen en te voldoen aan de isolatienorm is door het toepassen van een geïsoleerde begane grondvloer. Hierbij wordt EPS in combinatie met beton gebruikt om tocht en vocht buiten te houden.

Comfortabel binnenklimaat

De sparing van de meterkast is een kritisch punt als het gaat om het doorlaten van tocht en vocht. Vanuit de kruipruimte onder de woning kunnen dampen omhoog trekken. Om dit te voorkomen heeft VBI in samenwerking met marktpartijen een meterkastblok ontwikkeld. Het EPS-blok is op industriële wijze geproduceerd en wordt op de bouwplaats op een efficiënte wijze verwerkt. Hierdoor levert het toepassen van het meterkastblok een besparing op in bouwtijd en kosten. De goed geïsoleerde en luchtdichte vloer zorgt voor een verhoogd comfort en een gezond binnenklimaat.