Maak kennis met Flexibel comfort – Betondag 2013

Flexibel comfort is meer dan een kreet. Het is een werkwijze en tegelijk een denkwijze om toekomstbestendig te bouwen. Het verpleeghuis van nu is het appartementencomplex van morgen en over 10 jaar heeft het wellicht een bestemming als parkeergarage. Deze werkwijze geven we vorm samen met onze opdrachtgevers en partners.

Parallelsessie | ARENA WIT

Locatie: ‘de Doelen’, Rotterdam op 21 november 2013

Verder praten?

Inmiddels is dit congresdeel afgerond. Heeft u geen gelegenheid gevonden om hierbij aanwezig te zijn, of wilt u verder van gedachten wisselen over Flexibel comfort? Bel dan met Eduard van der Meer.

 

———————————————————

Parallelsessie 10.00 uur Flexibel en comfortabel ontwerpen met beton

Voorzitter: Arthur de Backker, Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling Speciale Projecten en Martin Koppenhol, VBI Huissen

De wereld om ons heen verandert constant, en daarmee ook onze werk-, woon- en leefomgeving. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de ontwikkeling en de functionaliteit van gebouwen. Kan je in een woning tot op hoge leeftijd blijven wonen? Wat als het nieuwe werken straks aan vernieuwing toe is? Hoe maak je van een kantoortuin dan weer een inspirerende werkplek? Is een ziekenhuis of verpleeghuis wel toegerust voor de zorgvragen van morgen?

De mens verwacht daarbij steeds meer comfort om zich heen. Duurzaam bouwen, revitalisatie en herbestemming nemen aan belang toe. Het is een maatschappelijke opdracht die we als partners in de hele bouwkolom moeten oppakken. Met onze draagconstructies dragen we bij aan omgevingen voor wonen, zorgen, leren en werken die in de tijd steeds eenvoudig zijn aan te passen aan de wensen van de eindgebruiker. Flexibel comfort noemen we dat.

Flexibel comfort is meer dan een kreet. Het is een werkwijze en tegelijk een denkwijze om toekomstbestendig te bouwen. Het verpleeghuis van nu is het appartementencomplex van morgen en over 10 jaar heeft het wellicht een bestemming als parkeergarage. Deze werkwijze geven we vorm samen met onze opdrachtgevers en partners.

Discussie met vijf panelleden namens prefab bouwers, architecten, ontwikkelaars, zorginstanties en adviesbureaus aan de hand van onderstaande thema’s:

10.10 uur Flexibel comfort begint bij een slim ontwerp

Hoe kunnen wij een gebouw zo flexibel en comfortabel ontwerpen dat het langdurig toegevoegde waarde biedt voor de eindgebruiker? Huisvesting van blijvende waarde is huisvesting die flexibel is aan te passen aan de wensen van de eindgebruiker, maar ook daarnaast maximaal comfort biedt. In 2012 een kantoorbestemming, in 2020 een school en in 2030 een appartementencomplex. De keuze voor de juiste draagconstructie is hierbij zeer bepalend voor de duurzame aanwendbaarheid van het gebouw. Het realiseren van grote overspanningen wordt nu vooral toegepast in de utiliteitsbouw: architecten ontwerpen stedelijke iconen waarbij overspanningen tot wel 16 meter worden gemaakt. Doordat binnenwanden geplaatst kunnen worden waar men maar wil, heeft de gebruiker van het gebouw veel vrijheid in de indeling en ook dat is comfort. Dit is daarmee ook heel interessant voor toepassing in de stapelbouw: voor kleine en gevarieerde projecten van 10 tot 30 woningen tot gestapelde woningen van 3 tot meer dan 10 bouwlagen. Door zo te gaan ontwerpen ontstaan bouwvormen die ook antwoord kunnen geven op alle stedenbouwkundige en demografische vraagstukken. Flexibel comfort maakt bouwen rendabel!

10.35 uur Duurzaam is kiezen voor flexibel comfort!

Duurzame materialen worden de standaard. Niet alleen omdat de maatschappij volledig duurzame producten eist, maar zeker ook omdat niet-duurzame producten onbetaalbaar worden. Duurzaamheid betekent dus in toenemende mate dat een product over lange tijd voldoet aan de wensen van de eind- gebruiker. We kijken dus niet alleen naar hoe we het produceren, maar dat het gebouw over de volledige levensduur flexibel aangepast kan worden. Ook dit draagt bij aan lagere exploitatiekosten Als het gebouw dan toch moet worden afgebroken, zijn de principes van de circular economy leidend, waar het niet zo zeer gaat over producten, maar om systemen en processen. Leveranciers nemen hun eigen producten aan het einde van hun levensduur terug en waarderen deze op tot nieuw en beter. Duurzaam is flexibel comfort!

10.55 uur Flexibel comfort bij stapelbouw binnenstedelijk

Het centrum van een gemiddelde Nederlandse stad is doorlopend een bouwput. Is het ene gebouw klaar, dan moet men met de volgende beginnen. Dat komt omdat er een basale ontwerpfout is gemaakt. Gebouwen bouw je niet voor een functie, maar je zet een goede basis neer die steeds aangepast kan worden. Want wat nu een kantoor is, is over tien jaar wellicht nodig als studentenwoning en 15 jaar verder een zorgcentrum. Door te kiezen voor een flexibele structuur hoeft niet elke keer opnieuw gebouwd te worden, maar wordt het gebouw gemakkelijk aangepast. Het realiseren van grote overspanningen wordt nu vooral toegepast in de utiliteitsbouw: architecten ontwerpen stedelijke iconen waarbij overspanningen tot wel 16 meter worden gemaakt. Doordat wanden geplaatst kunnen worden waar men maar wil, heeft de gebruiker van het gebouw veel vrijheid en maximaal comfort. En is daarmee dus ook heel interessant voor toepassing in de stapelbouw: voor kleine en gevarieerde projecten van 10 tot 30 woningen tot gestapelde woningen van 3 tot meer dan 10 bouwlagen. De voordelen zijn oneindig: zo is het gebouw sneller te realiseren met een zeer hoge kwaliteit, energiezuinig en uiterst duurzaam door flexibel comfort!

11.20 uur Flexibel comfort in de zorg

Het zorglandschap verandert ingrijpend en dus de eisen die aan woon- en werkomgevingen gesteld worden. Bijvoorbeeld doordat ouderen met een lichtere indicatie niet meer in aanmerking komen voor opname in een verzorgingshuis. Dit heeft tot gevolg dat verpleegtehuizen alleen nog bestemd zijn voor ouderen met een zware indicatie en verzorgingshuizen een an- dere bestemming zullen krijgen. Tegelijkertijd laat het aantal ouderen een grote groei zien. Het merendeel van deze mensen blijft langer thuis wonen of maakt gebruik van een woonvorm met meer of minder faciliteiten. Dit vraagt om comfortabele gebouwen met vrije indeelbaarheid en flexibele domotica op maat. Flexibel comfort is ook het antwoord op de extramurale zorgvraag.

11.45 uur Flexibel comfort bij binnenstedelijke vernieuwing

Bij de herontwikkeling van bestaande stadswijken wordt vaak gekozen voor renovatie van de oude panden. Daarbij is snelheid geboden, want niet alleen kost uit- en inhuizen veel geld, de sociale impact en de overlast voor de bewoners die hun huis tijdelijk moeten verlaten is groot. Snelle nieuwbouw is een goed alternatief. Het komt tegemoet aan nieuwe woon- en werkvormen (vergrijzing, meer eenpersoonshuishoudens, thuiswerken, mantelzorg) en steeds strengere milieuwetgeving. Bij de huidige hoge energieprijzen leveren energiezuinige woningen de consument een serieuze opbrengst op in de vorm van een lagere ener- gierekening. Door flexibeler om te gaan met eisen die aan de woningbouw worden gesteld, door regelgever en de bouwpartners, kunnen belangrijke kostenreducties en/of opbrengstenverhogingen worden gerealiseerd. Op die manier wordt er gewerkt aan wezenlijke stedelijke vernieuwing met goede, passende (sociale) huurwoningen en mooie, energiezuinige woon-werkmogelijk- heden voor andere doelgroepen. Woningcorporaties zouden op die manier hun rol van goed rentmeester een nieuwe invulling kunnen geven. Flexibel comfort is ook hier het antwoord!

Parallelsessie | Jurriaanse Zaal 10.30 – 12.00 uur

Forumdiscussie: Welke toekomst voor de bouw?

De Forumdiscussie staat onder leiding van Madelon de Jong (BAM PPP Nederland) en Jack de Leeuw (SBRCURnet) Deelnemers aan de Forumdiscussie zijn: Piet Besselink, Royal HaskoningDHV, Jan Hendrik Dronkers, Rijkswaterstaat Staf Directeur-Generaal, Eduard van der Meer, VBI Huissen B.V. ,Theo Salet , Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs BV Arnoud van Vliet, Waterschap Hollandse Delta, Rob van Wingerden, Koninklijke BAM Groep NV