Ga naar de inhoud

Luchtdicht bouwen biedt duurzaam comfort

In de afgelopen 3 maanden heeft Anique Smeets zich voor VBI stevig vastgebeten in de materie van luchtdicht bouwen en hoe daarbij kanaalplaatvloeren het beste kunnen worden toegepast. Anique Smeets is derdejaars student Bouwkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Arnhem en volgt momenteel de richting Constructie.

Luchtdicht bouwen is het voorkomen van een luchtstroom in de gebouwschil en een luchtstroom tussen binnen en buiten via luchtlekken. Hierbij is van belang dat de luchtdichtheidsvoorzieningen zorgvuldig worden uitgevoerd zodat luchtlekken worden voorkomen.

Comfort als voornaamste reden

‘De voornaamste reden om luchtdicht te bouwen, is de verbetering van het comfort en het voorkomen van de inwendige condensatie’, constateert Anique. ‘Woningen worden met een steeds betere gevelkwaliteit en binnenklimaat uitgevoerd waardoor een lagere luchtdichting snel voelbaar is in de vorm van verminderd comfort zoals tocht. Luchtdicht bouwen is ook belangrijk om energieverlies, waterdoorlatendheid, branddoorslag en geluid tegen te gaan’.

Luchtdicht bouwen met kanaalplaatvloeren

Uit onderzoek kwam naar voren dat luchtdicht bouwen comfort verhogend werkt en dat de gekozen detaillering invloed heeft op de uiteindelijk gerealiseerde luchtdichtheid. Als het Bouwbesluit wordt gevolgd volstaat luchtdichtheidsklasse 1 en zijn er bij de verwerking van kanaalplaatvloeren geen extra voorzieningen nodig. Het is ook mogelijk om met kanaalplaatvloeren een hogere luchtdichtheidsklasse te realiseren. In die situatie moet rekening gehouden worden met enkele kritische details. Voor een hogere luchtdichtheidsklasse heeft Anique een verwerkingsadvies ‘Luchtdicht bouwen met kanaalplaatvloeren’ opgesteld.

Meer weten?

Via onderstaande link vindt u het verwerkingsadvies.

H40-003-Luchtdicht_bouwen_met_kanaalplaatvloeren