Laagwater heeft gevolgen voor toelevering grondstoffen

Update 4 oktober 2022

De afgelopen weken zijn de waterstanden in de rivieren gelukkig weer gestegen. Mede daardoor zien wij ook in de komende weken geen problemen met de beschikbaarheid van onze grondstoffen!

De waterstand is weliswaar verbeterd maar bevindt zich nog steeds op een kritisch peil. We blijven daarom afhankelijk van voldoende regenval. Bovendien blijft ook de (beperkte) beschikbaarheid van schepen een punt van aandacht bij onze toelevering.

Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

 

———————-

De extreem droge zomer in Europa en dientengevolge de zeer lage waterstanden in de Nederlandse rivieren heeft al geruime tijd grote invloed op de beschikbaarheid van grondstoffen voor de bouw.

Hinder voor scheepsvaart door lage waterstanden

Producten als zand, grind, kalksteen en cement worden bijna altijd over de waterwegen vervoerd. Met een laag waterpeil is de laadcapaciteit van schepen minder. Omgekeerd betekent dit, dat voor een gelijke hoeveelheid lading meer schepen nodig zijn. Het organiseren van extra capaciteit wordt echter bemoeilijkt door de gelijktijdig grote vraag naar scheepscapaciteit voor kolen en graan, dit als gevolg van de situatie in Oekraïne.

De situatie is voor de gehele betonindustrie uitermate spannend. VBI doet er uiteraard alles aan om volledig operationeel te blijven.

Gevolgen lage waterstanden

Indien de lage waterstanden langer aanhouden dan voorzien of wanneer deze omstandigheden zelfs nog verder verslechteren, dan zou er een situatie kunnen ontstaan dat de toelevering van grondstoffen (deels) stagneert. In dat geval kunnen productievolumes niet meer worden gerealiseerd wat mogelijk tot uitstel van levering(en) van uw project(en) kan leiden. Wij hopen dat deze situatie zich niet zal gaan voordoen maar zullen, in dat geval, in overleg met u treden om mogelijke negatieve gevolgen voor planningen tot een minimum te beperken.

Wij zullen u de komende weken op de hoogte blijven houden van de actuele situatie.